Virüs nedir?

virüsVirüs, canlı hücreleri enfekte eden mikroskobik bir taneciktir. Tıbbi literatürde virus olarak geçmektedirler.Virüslerin çoğalmaları için konak bir hücreyi enfekte etmeleri lazımdır. En temeliyle virüs, kapsit adı verilen protein bir örtü içinde bulunan genetik yapıdan oluşmaktadır. Ökaryot (hayvan ve bitkiler) ve prokaryot (bakteri ve arkaeler) canlılarda virüsler tarafından enfekte edilebilmektedirler. Bakterileri enfekte eden virüsler bakteriofaj olarak adlandırılmaktadırlar. Virüs sözcüğü Latincede virus (zehir) sözcüğünden gelmektedir. Virüslerin incelendiği bilim dalına Viroloji, bu dalla uğraşan bilim insanlarına da virolog denilmektedir.

Virüslerin canlı olup olmadıkları uzun süreler boyunca tartışılmıştır. Yaşamın tamamının genel kabul gördüğü kıstasları karşılamadıkları için virologlar onları cansız görmüşlerdir. Bu nedenle virüsler gerçek bir organizma sayılmazlar. Diğer bir yandan virüslerin hücre zarları ve kendilerine ait bir metabolizmaları yoktur. Aynı zamanda virüsler bir hücre de değildirler. Virüslerin yaygın olarak neden oldukları hastalıklara; Hepatit B, Hepatit C, CMV, soğuk algınlığı, grip, suçiçeği ve uçuk örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanında virüsler birçok ağır hastalığa da sebebiyet vermektedir; bu hastalıklara AIDS, grip, kuduz gibi hastalıklar örnek verilebilirler.

Bazı virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavileri oldukça zordur, çünkü antibiyotikler virüslere etki etmezler ve bu ilaçların sayısı da oldukça azdır. Bu hastalıları engellemenin en iyi yolu bağışıklık geliştirmeye yarayan aşılardır. Virüslerin hastalık yapma yeteneğine virülans adı verilmektedir. Virüslerin hastalığı meydana getirmesini sağlayan çeşitli mekanizmalar vardır. Bunların başlıcalarından bir tanesi hücrenin parçalanarak ölmesidir. Çok hücreli canlılarda yeterince hücre ölürse canlı da bundan etkilenmeye başlar. Virüslerin çoğu homeostaz bozulmalarına neden olurlar, ama buna karşılık bazıları ise canlının içinde zararsız bir şekilde varlıklarını sürdürürler.

Sonuç olarak virüslere karşı aşılanarak kendimizi koruyabiliriz. Ayrıca dezenfektan malzemeler (çamaşır suyu, etanol, formaldehit vb.) ile virüsleri etkisiz hale getirebiliriz.

Bir Cevap Yazın