Üst kimlik nedir?

Üst kimlik çoğu kimselerce yanlış tanımlanmakta olup ve kavram karmaşasının yaşandığı bir konudur. Etnolojik olarak bakıldığında üst kimlik, aynı kökene sahip olan alt grupların temel kimliğidir.Bu açıdan bakıldığında Türklük, Kırgızlar, Özbekler, Kazaklar,Azeriler, Türkmenler, Yakutlar,Gagavuzlar vb. topluluklar için üst kimlik niteliği taşımaktadır.
ana
Ayrıca üst kimlik, kimi hallerde, aynı coğrafyayı paylaşan, ve benzer kültürlere sahip, tarihi bir çok paylaşımları olan, aynı kaderi yaşamış grupların temsili kimliği olarak da tanımlanması mümkündür.Kafkas topluluklarının üst kimliklerine Adigeler , Abhazlar,Çeçenler ,Ubıklar, Ossetler,Dağıstanlılar gibi toplulukları barındıran Çerkesliği örnek verebiliriz. Bu gruplar kendilerini tanımlarken Çerkes diye tanımlamazlar etnik kimlikleri ile tanımlarlar. Günümüzde Çerkes olarak tanımlanmış olan Balkarlar ve Karaçaylar aslında Türk’tür ve Türkçe konuşmaktadırlar.

Farklı etnik topluluklara mensup kişilerin vatandaşlık bilinci ile benimsemiş olduğu temsili ulusal kimlik üst kimliğin siyasi yönünü ifade etmektedir.Bu kimliğin genel olarak ülkenin kurucu ve egemen unsurunun kimliği olduğunu belirtmek lazım.Anayasamızda Türk kavramı vatandaşlık kavramı bağlamında kullanılmıştır. Etnik bir ifade değildir.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk kabul edilmiştir.

Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde ulusal kimlik kurucu egemen unsurun üst kimliğidir. Bunu daha çok gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde görmek mümkündür. Örneğin, Fransa halkının ulusal kimliği,”Fransızlık” aslında coğrafi bir aidiyeti değil, 5. Yüzyılda Galya’yı alarak Fransa’yı kuran Frankların soyuna mensup olanları ifade etmektedir. Yine bu bağlamda olaya bakacak olursak . on beşe yakın etnik topluluğun bulunduğu İngiltere’de ulusal kimlik İngiltereli değil İngiliz’dir.

Son dönemde ülkemizdeki üst kimlik tartışmalarına baktığımızda bu konuya hangi açıdan bakmamız gerektiğini bu örnekleri göz önüne alarak bakmak daha akılcı olacaktır. Ülkemizi bölme niyetinde olan bir çok ülke bu kavramlarla halkın kafasını karıştırmaya çalışmakta bölünmenin yolunu açmaya çalışarak bölgenin küçük devletçikler halinde yönetilmesin sağlamayı hedeflemektedirler. Özelikle anayasa değişikliğiyle ilgili bu konuda son derece ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Bunu talep eden gruplar tamamen dış tahrik unsurlarının etkisinde kalarak bu taleplerde bulunuyorlar. Kendilerinin mensup oldukları etnik kökene göre anayasada yer almaları gerektiğini savunuyorlar.
Aslında önemli olan kimlik tanımıyla ilgili olarak belirtilmesi önemli bir husus kişinin özgür iradesiyle bilinçli bir şekilde duyumsadığı, özümsediği kimliğin kökeni ne olursa olsun o birey için bir üst kimlik değil, asli kimlik olduğudur.

Üst kimlik ve alt kimlik meselesinin bu kadar gürültü koparmasının nedeni nedir? Diye düşünenler için söylenecek şey şudur: Bir ülkeyi küçük parçacıklara bölerek yönetilmesini sağlamak onun üzerinde egemenlik kurmak çok daha kolaydır. Güçlü olan bir ülke üzerinde egemenlik kurmak çok daha zordur.

Bir Cevap Yazın