Üç nokta nerelerde kullanılır?

Türk edebiyatında en çok kullanılan noktalama işaretlerinden biri olan “üç nokta”, en yaygın olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Yazarın cümlede vermek istediği anlama ve paylaşmak istediklerine göre değişen üç nokta kullanımı bazen yalnızca tek bir kelimenin ardından bazen de uzun bir cümlenin ardından kullanılır. Üç noktanın kullanımına dair kesin kuralların olmaması, bu noktalama işaretinin yazarın isteği doğrultusunda çok farklı biçimlerde kullanılabilmesine sebep olmaktadır. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılan üç nokta işareti aynı zamanda yazarın okur ile paylaşmak istemediği bölümler ya da kelimeler yerine de kullanılabilir. Tek bir kelimenin okurdan gizlenmesi için de uzun bir bölümün atlanması için de üç nokta işaretine başvurulabilir.

Toplum gelenekleri ve sosyal yapı itibarıyla insanlar arasında kaba sayılan kelimeleri kullanmak isteyen yazar, bu kelimeyi yazmamak için de üç nokta kullanabilir. Argo sayıldığı için toplum tarafından küfür kabul edilen kelimelerin okurdan gizlenmesi için kullanılan üç nokta, kaba bir anlatım oluşmamasını sağlar. Tüm bunların haricinde yazar kafa sayılmasa dahi isteği üzerine bir kelimenin yerine üç nokta kullanmayı tercih edebilir. Bazı bölümlerin atlanması ve bu bölümlerin okura sunulmadığının gösterilmesi için de üç noktaya başvurulmaktadır. Üç noktanın kullanıldığı bir başka yer de, yazı içeriğine bir başkasından alıntı konmasıdır.

Baş, orta ve son fark etmeksizin başkalarından yapılan alıntılarda kullanılmayan bölümlerin ifade edilmesi için üç nokta işareti kullanılır. Uzun bir yazının yalnızca bir paragrafını alıntı yapmak suretiyle kullanmak isteyen yazar, alıntı bölümünün başına üç nokta koyarak okura ilgili içeriğin bir öncesi olduğu göstermiş olur. Benzer şekilde alıntı yapılan yazının ortasında ya da sonunda da üç nokta işareti konarak içeriğin devamı olduğu belirtilir. Yazarın hayal dünyasında canlandırdığı karakterler konuşurken bir başka karakterin ya da olayın sözü kesmesi halinde de üç nokta işareti kullanılır. Aynı zamanda yazar tamamen kendi isteği üzerine sözü herhangi bir yerde kesebilir ve üç nokta kullanarak diğer kelime ya da cümleleri okurun hayal gücüne bırakabilir.

İfadeye daha güçlü bir anlam katmak istenmesi halinde de üç nokta kullanımına başvurulabilir. Yazar sözün belirli yerde kesilmesini sağlayarak okurun konu üzerinde daha derin düşüncelere dalması için üç nokta kullanabilir. Karşılıklı diyaloglar da üç noktaların kullanıldığı yerlerdir. İki ya da daha fazla kişinin kurduğu diyaloglarda eksik cevaplarda ya da verilen cevabın soru için yetersiz kaldığını belirtmek için de kullanılır.

Bir Cevap Yazın