Türkiye’nin özel konumu nedir, sonuçları nelerdir?

Özel konum; bir ülkenin kıtalara, denizlere, önemli ticaret yollarına, komşularına, yüzey şekillerine, yükseltisine, jeopolitik durumuna, madenlerine göre konumudur. Türkiye’nin sahip olduğu özel konumunun beraberinde getirdiği birtakım sonuçlar vardır.

Turkiyenin Ozel Konumu

 1. Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerdedir. Hem Asya’da hem Avrupa’da toğrağı vardır.
 2. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
 3. Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya arasında yer alır.
 4. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bu nedenle de Dünya ticaretinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
 5. Ortalama yükseltisi fazladır. (1132 km) Bu yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Bu nedenle doğuya doğru gidildikçe sıcaklık düşer, karasallık artar.
 6. Yeraltı ve yer üstü kaynakları açısından zengindir.
 7. Ekonomik, kültürel ve siyasi yönlerden çok farklı ülkelere komşudur.
 8. Alp – Himalaya dağları kuşağında yer alır. Bu nedenle deprem tehlikesi fazladır ve fay kaynakları açısından zengindir.
 9. Dünya’nın en eski kültür ve tarih hazinelerine, farklı kültürlere ait kalıntılara sahiptir.
 10. Fünya petrolünün büyük bir bölümüne sahip Ortadoğu ülkeleri ile komşudur. Bu nedenle Avrupa’ya giden petrol boru hatları ülkemizden geçer.
 11. Dağlar daha çok batı – doğu yönünde uzanır.
 12. Ege’de dağlar denize dik uzanırken, Akdeniz ve Karadeniz’de dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu nedenle şelf alanı (kıta sahanlığı), koy – körfez, falez oluşumu, kıyı ile iç kesimler arası ulaşım gibi kavramlar Ege ile diğer kıyılar (Karadeniz, Akdeniz) arasında farklılık oluşturur.
 13. Yükseltili ve engebeli yer şekilleri sebebi ile gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
 14. İklim, bitki örtüsü ve tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
 15. Iğdır’da pamuk (yer şekilleri itibari ile ilkbahar sıcaklığının yeterli olması), Rize’de turunçgil (fön rüzgarları nedeni ile kış sıcaklığının yeterli olması) yetişir.
 16. En az yağış İç Anadolu Bölgesine, en fazla yağış Karadeniz Bölgesine  düşer.
 17. Aynı anda farklı mevsşm koşulları yaşanır.
 18. En uzun kara sınırı Suriye ile en kısa kara sınırı Nahçivan’ladır.

 

Bir Cevap Yazın