Tübitak nedir?

Ülkemizde bilim ve modern teknolojileri teşvik etmek, popüler hale getirme ve doğru şekilde yönlendirmeyi hedefleyen Tübitak(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), 1963 yılında kurulmuş ve günümüze dek bu alanda Başbakanlık’a bağlı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Resmi bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Tübitak, ilk yıllarında Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu olarak tanınmıştır. Daha sonraki gelişim süreci içinde ismi değişen Tübitak, faaliyet programını da büyük ölçüde yenilemiştir. Cemal Gürsel’in talimatıyla 1963 yılında kurulan Tübitak, modern teknolojilerin hakim olduğu çağımızda devlete ait olan en önemli kurumlardan biri haline gelmiştir.

Tübitak 1993 yılında ilk defa popüler bilim kitapları yayımlamaya başlamış ve bu yayınlar halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Günümüzde Tübitak tarafından yayımlanan bu bilim ve teknoloji içerikli yayımlar geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir. 2005 yılından itibaren kurumun adındaki “teknik” ibaresi yerini teknolojiye bırakmış ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak anılmaya başlanmıştır. 1963 yılında kurulduğunda Tübitakın temel amacı, Türkiye’deki genç bilimadamlarını desteklemekti. Ancak gelişen ve sürekli değişen dünya ile birlikte modern çağa uyum gösteren Tübitak’ın günümüzde misyonu çok daha geniş içerikli hale gelmiştir.

24 Temmuz 1963 tarihli, 11462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte resmen faaliyetlerine başlayan Tübitak, günümüzde birçok birimin koordine bir şekilde çalıştığı çok büyük bir kurum kimliği kazanmıştır. Tarım politikalarının analiz edilerek doğru bir biçimde yönlendirilmesinden Ar-Ge projelerinin desteklenmesine oldukça geniş içerikli alanlarda çalışmalar düzenleyen Tübitak, bilimsel araştırmaları da desteklemektedir. Ülke kalkınmasındaki önceliklere göre araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyen, yönlendiren ve geliştiren Tübitak, gelecekte dünya genelinde kabul görecek teknolojiler üzerinde de durmaktadır. Kendi teknolojisini üretebilen ve küresel anlamdaki bilimsel gelişmelerden uzak kalmayan bir Türkiye için uzun vadeli çalışmalar da yapan Tubitak, teknoloji ve bilim ile ilgili konuları halka sevdirmekle de ilgilenmektedir.

Bilim ve teknoloji ile ilgili projeleri geliştirmek kadar bu çalışmaları koordine ederek daha verimli hale getirmek için de çalışan Tubitak, koordinasyon konusunda da gelişmiş politikalara sahiptir. Bilim ve teknolojinin tüm insanlık için olduğunun farkında olan bir devlet kurumu olarak Tubitak, teknik ve bilimsel içerikli bilgilerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasına yönelik çalışmalar da yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın