Tercüme bürosu nasıl açılır?

Tercümanlık mesleği etik ilkeler doğrultusunda uygulanmalı, okuyucuları ve dinleyicileri doğru yönlendirmeli, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmalı ve kaynak dilden hedef dile köprü vazifesi yapılarak icra edilmelidir. Akademik bir eğitim alıp mezun olmuş bir tercüman, herhangi bir meslek örgütüne üye zorunluluğu olmadan tercüme bürosunu açabilir. Tercüme bürosu açabilmek için ticaret kanununa göre bir işyeri açıp, ofisten ya da evden vergi mükellefi olmak yeterlidir. Tercümanlar açacakları tercüme bürosunda uzmanlık konularında ve dillerde çeviri yapabilir. Eğer yeminli tercüman olarak işlem yapılacaksa diploması ve belgeleriyle bir notere giderek yemin zaptı düzenleterek, noter tasdikli tercüme yapabilir. Yeminli tercümanlık yapmak, tercüman ve noter için cezai sorumluluğu gerektirdiğinden, hata yapma olasılığını en aza indirmekte ve okuyucunun yapılan tercümeye güven duymasını sağlamaktadır. Tercüman ise bu şekilde yapılmış olan tercümelere resmilik kazandırmış olur. Günümüzde pek çok resmi ve özel sektör kuruluşu kullanacağı tercümelerin noter tasdikli tercüme olmasını tercih etmektedir. Güvenilirlik açısından bu şekilde yapılan tercüme, en fazla tercih edilen bir sistemdir.

tercüman

Açılacak tercümanlık firmasına başka dilleri bilen konusunda uzman tercümanlar alarak, dil seçeneğini arttırmak uygun olacaktır. Tercümanlık bürosu açmak sorumluluk alınması gereken bir iştir. Birbirlerinin dillerini bilmeyen iki kültürün arasında bir köprü oluşturmak, bütünüyle bilgiye dayalı yapılması gereken bir işlemdir. Tercümanlık bürosu açıldığında, çağın gerisinde kalınmamalı, kullanılan dillerin dışındaki edebi tercümeleri, tıbbi doküman tercümeleri,  teknik bilgi gerektirecek tercümeler, hukuki içerik tercümeleri hatasız ve en doğru biçimde okuyuculara iletebilmek için her zaman araştırmacı olarak çalışılmalıdır. Günümüzde herhangi bir meslek kuruluşuna tabi olmadan yapılan tercümanlık mesleği gerekli çalışmalarla meslek kuruluşlarının denetimi altına alınmalıdır. Bu sektörde gerçekten bu işi yapan uzmanların, bilinçli bir şekilde tercümanlık bürosu açmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde düzen kurulmadığı sürece bu mesleğe olan güven duygusu her an sarsılabilir özelliktedir.

TERCÜMANLARIN ÇALIŞMA ALANLARI NEDİR?

Tercümanlar günümüzde hayatın her alanında başvurabilecek kişilerdir. Büyümekte olan ülkemizde, dış ülkelerle olan bağlantıların geliştirilebilmesi için sürekli olarak işbirliği halinde çalışmak gereklidir. Farklı kültürlerin dillerinin farklı olması, tercümanların arada köprü vazifesi görmesini, ticari, hukuki, ekonomi, medya ve iletişim gibi pek çok alanda onlarla işbirliği yapmayı zorunlu kılmaktadır. Tercümanlık yazılı ve sözlü bir metni, hedef dilden, kaynak dile çevirme işlemini yapmaktık. Tercüman iyi bildiği hedef dilin yanında kaynak dille ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli, yapacağı çeviriyi anlam bozukluğuna neden olmadan gerçekleştirmelidir. Sözlü olarak yapılan tercümelerin çalışma alanı, çevirinin yapıldığı yerdir. Bu yerler iş toplantılarının yapıldığı bir yer, fuar organizasyonları, yurt dışı iş gezileri gibi çevirinin gerekli olduğu her alan olabilir. Çalışma alanları, yazılı tercümeye göre daha zor olan sözlü tercüme dil bilgisinin yanı sıra, çeviri konusuna da hâkim olmayı gerektirmektedir. Tercümanın çeviri yaptığı kişilere aynı anda duyguyu yansıtması için konu içeriğini de bilmesi zorunludur. Sözlü tercüme iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan simültane çeviri, kapalı küçük kabinlerde, mikrofon ve kulaklıkla birlikte konuşma metniyle eş zamanlı yapılan çeviridir. Oldukça zor şartlarda gerçekleştirilen bu çeviri, uzun süre devam edecekse, belirli aralıklarla dinlenmeyi gerektirmektedir.  Bu çevirilerde birkaç çevirmenin görev yapması daha sağlıklıdır. Sözlü tercümenin diğer şekli ardıl tercümedir. Konuşmacının birkaç cümlesini not alarak ya da aklında tutarak çeviriyi yapma şeklidir. Hızlı düşünmenin ve kelime dağarcığının iyi olmasını gerektiren bir tercüman özelliğidir. Yazılı tercümeler işyerinde, kapalı mekânlarda metin üzerinde araştırma ve düzeltme yapabilme olanağı sağlayan, daha kolay bir çalışma ortamı içinde yapılan çeviri şekilleridir. Her işte olduğu gibi tercümanlıkta da zor taraflar bulunmaktadır. Tecrübeli olan tercümanlarla çalışmak çevirinin hatasız olmasını sağlar.

Bir Cevap Yazın