TEOG sınavı nedir?

SBS’nin kaldırılmasından sonra TEOG. (Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş sınavı) adı verilen sınav ile ilköğretimi bitiren öğrenciler ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmektedir.
images
Genel olarak eğitim öğretim yılının birinci dönem merkezi sistem ortak sınavı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmaktadır.
Bu sistemde 6 (Altı) ana dersten sınav yapılacaktır. Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin sadece ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav şeklinde uygulanacak.

Dersler ve çıkacak soru sayıları şöyledir:
1- Türkçe; soru sayısı 20
2- Matematik; soru sayısı 20
3- Fen Bilimleri; soru sayısı 20
4- T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük; soru sayısı 20
5- Yabancı Dil; soru sayısı 20
6- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; soru sayısı 20

Bu yeni sınav sisteminde öğrenciler kendi okullarında sınava alınacağından dolayı mevcut e-okul üzerindeki bilgileri kullanılacaktır. Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Sadece sınava girmeyen öğrenciler aynı gün sisteme işlenecektir..
Sorular 1. DÖNEM için Kasım ayı sonuna kadar olan bütün müfredatı kapsayacak. 2. DÖNEM için ise Nisan sonuna kadar olan bütün müfredatı ve sene başından itibaren işlenen konuları kapsayacaktır.
Yeni uygulamada SBS’ den daha farklı olarak merkezi ortak sınavlara çeşitli sebeplerden dolayı giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması önemlidir. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazeretinden dolayı sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izni ile, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Bu uygulamaya rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş sayılacak ve ona göre işlem yapılacaktır. Telafi sınavı sadece bir kez açılacak ve belirli okullarda yapılacak.Öğrenciler sınava kendi okullarında sınava alınacak, ancak görevli öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda gözetmenlik yapacaktır.

Merkezi ortak sınavlar, ilk olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanmıştır. Önümüzdeki yıl yani 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında yine sadece 8. Sınıflar merkezi değerlendirmeye alınacaklar. Ancak bu karar Fatih projesindeki ilerlemeye göre esneyebilir.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas olan puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır.6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı ise 700 puan üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas olan puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

Sınavdaki diğer önemli bir hususta yanlışların doğruları götürmemesi olmuştur.Tercih önceliğinde, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliğine bakılacak, bunlarında eşit çıkması halinde; özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır.
Öğrencinin bu merkezi yazılılardan almış olduğu notlar ve okul öğretmenlerinin yapmış olduğu yazılılardan almış olduğu notlar karşılaştırılacak, gerekli incelemeler yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu hususta gelen şikayetleri dikkate alarak gerekli incelemeleri yapacaktır.
Sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacaktır. Ancak kişiye özgü kitapçık olmaması kararlaştırılmıştır.

Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Öğretmenlerden de soru havuzuna soru göndermeleri istenecektir. İlerleyen dönemlerde bu havuzdan seçilen sorular sınavlarda kullanılacaktır.
Bu yeni sınav uygulaması, öğrencilerin 6 ve 7. sınıf notlarının dikkate alınmasında SBS sisteminden herhangi bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf notları ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı üzerinde tam olarak %30 etkili olacaktır.

Öğrenciler sıralara alınırken tekli oturma düzeninde ortak sınava gireceklerdir. Sınavda iki farklı kitapçık türü uygulanacak (A ve B kitapçığı) ve sınavların yapılacağı sınıflarda 2 öğretmen bulunacağından böylece kopyanın önüne geçilmiş olacaktır.

Merkezi sınavlara hazırlıklar bütün okullarda yapılmaktadır. Öğretmenlerin yapacağı en önemli hazırlık müfredatı zamanında bitirmektir. Diğer önemli bir hazırlık ise bitirilen müfredat konuları için kazanım bazlı testlerle öğrencilerin ölçülmesi ve eksiklerin giderilmesi olmaktadır. Her branş öğretmeninin farklı kaynaklar kullanmak sureti ile öğrencilerini merkezi sınava hazırlaması son derece normal bir durumdur. Okul yönetimi ders başarılarına göre öğretmenleri değerlendirme yoluna gidecektir. Bundan dolayı merkezi sınav başarıları öğretmen başarısı olarak ta algılanabilecektir.

Bir Cevap Yazın