TANAP nedir?

Kısa adı TANAP olan “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi”nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizinin güneyinde bulunan diğer sahalarda üretilen doğal gazın ilk olarak Türkiye’ye, sonradan da Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşip Güney Doğal Gaz Koridorunu meydana getirmektedir.
tanap
TANAP, Türkiye – Gürcistan sınırında Ardahan Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere toplamda 20 ilden geçip Yunanistan sınırındaki Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak olan boru hattıdır. Proje kapsamında Türkiye içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası bulunacaktır. Projede ayrıca yer üstü tesislerine ilaveten geçici olarak kullanılmak için işçilerin konaklayacağı kamp sahaları, boru depolama alanları ve erişim yolları tesis edilecektir.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunarak ve doğal kaynakların devamlılığını sağlayarak yüksek kaliteli, güvenli, çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bir doğal gaz iletim hattı tasarlamayı, inşa etmeyi ve işletmeyi taahhüt etmektedir. Bu amaç doğrultusunda kirliliğin önlenmesi için gerekli olan tüm kaynaklar oluşturulmakta ve etkili bir çevre yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi planlanmaktadır.

Türkiye ve Azerbaycan, bugüne kadar başarılı bir şekilde ile yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek dünya enerji piyasalarında büyük ses getirecek olan dev bir projeye imza atmıştır. İki ülke, Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliğiyle ortaya çıkan bu büyük proje ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Önceliği insan, çevre, iş sağlığı ve güvenliği olan TANAP, Türkiye’nin gücüne güç katarak konumuna katkıda bulunacak. Proje hem paydaşların görüşüne sunulmuş ve hem de tüm otoritelerin onayını almış son derece kapsamlı bir ÇED Raporu hazırlanmıştır. Türk Çevre Mevzuatı’ndaki ve Doğalgaz Boru hattı sektöründeki uluslararası gereklilikler ve en iyi uygulamalar dikkate alınmıştır. Boru hattı boyunca yapılmış olan titiz ve kapsamlı çalışmalar ile arkeoloji, ekoloji, toprak, ve su kaynakları başta olmak üzere hassas çevresel kısıtlamalar belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda daha önce bilinmeyen 9 böcek türü, 1 bitki türü ve 106 arkeolojik alan tespit edilerek bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Güzergah seçilirken ve boru hattı tasarlanırken hassas alanların ve doğal kaynakların projeden zarar görmemesi için özel önlemler alınmış ve çevresel etkilerin önceden önlenmesi veya uygun şekilde azaltılması sağlanmıştır. İnşaat ve işletme esnasında projenin olumsuz bütün etkilerinin önlenmesi ve olumlu etkilerinin artırılması amacıyla etkili çevre yönetim plan ve prosedürleri oluşturulmuştur.

Proje paydaşları ile TANAP arasında karşılıklı anlayışa bağlı, etkili ve yapıcı bir iletişimin kurulması ve paydaşların projenin karar süreçlerine katılımı için gerekli ortamlar yaratılmıştır. TANAP, gerçekleştirilen bütün çalışmalar ve hedefler çerçevesinde oluşturulan Çevre Yönetim Sistemini ölçerek ve izleyerek, amaç ve hedefler oluşturarak her proje aşamasında çevresel performansını devamlı olarak iyileştirecek bir projedir.

Proje hedef doğrultusunda bütün çalışmalar, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun şekilde ve uluslararası doğal gaz endüstrisinde geçerli olan en iyi standartlar ve uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir. TANAP’dan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen bütün yerleşimlerde yaşayan halkla açık bir diyalog ve iyi ve kalıcı ilişkiler kurmak için gerekli olan bütün çabalar sarf edilecektir.

Bir Cevap Yazın