Su nedir nasıl oluşur?

İnsan yaşamı için Oksijen ile birlikte muhakkak var olması gereken su, yaşamın başlamasını sağlayan ideal ortamdır. Dünyamızın ve insan vücudunun büyük bir bölümünün de sudan oluşması, suyun ne kadar önemli bir madde olduğunun en iyi kanıtıdır. Herhangi bir kokusu, tadı ve rengi bulunmayan su, “kohezyon” kuvvetine sahip bir maddedir. Kimyasal bir tabir olan kohezyon, aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi anlamına gelmektedir. Kimyasal formülü “H2O” olan su, 2 Hidrojen ve bir Oksijen atomundan oluşur ki, suyun molekül yapısındaki iki Hidrojen atomu birbirine çekerek “kohezyon” kuvvetinin oluşmasına neden olur.

Suyun sahip olduğu bu kohezyon kuvveti,  düz ve pürüzsüz bir zemine damlatıldığında tanecikler halinde dağılmadan kalabilmesini sağlamaktadır. Su moleküllerinin bu özelliği, suyun birçok maddeye yapışabilmesini ve cisimlerin de ıslanmasını sağlar. Suyun sahip olduğu yüksek kohezyon ve özellikle “adezyon” kabiliyeti, yüksek bir yüzey gerilimine sahip olmasını da sağlar. Yüksek bir erime ısısına sahip olan su, uzun süre zarfında donar. 1 gram saf suyu tamamen erimek için yaklaşık olarak 80 kalori enerji gerekmektedir.

Suyun özel bir madde olmasını sağlayan özelliklerinden bir diğeri de ısınması için gereken enerji miktarının oranıdır. 1 gram saf suyun sıcaklığını 1ºC arttırmak için tam 1 kalori ısı gerekmektedir. Canlıların daha kararlı metabolizma sistemlerine sahip olmasını sağlayan su, bu özelliği ile fazla sıcaklık artışı olmayan bir ortam oluşmasını sağlar. Suyun sıcaklığı çok fazla artmadan büyük miktarlarda enerji depolayabildiğinden, canlıların hassas sıcaklık değişimlerinden etkilenmemesini de sağlar. Tüm bunların ötesinde suyun bir diğer özelliği de, buzun su üzerinde yüzebilmesidir.

Suyun katı hali olan buz, sıvı haldeki suyun üzerinde batmadan yüzebilmekte ve hidrojen bağları nedeniyle oluşan yoğunluk farklı buzun su üzerinde taşınabilmesini sağlamaktadır. Bilimadamlarının yüzyıllardır yaptığı incelemeler, bilinen oldukça az maddenin bu tür bir özelliğe sahip olduğunu ortaya çıkartmıştır. Su dışında neredeyse bütün maddelerin katı hali sıvı halinden çok daha yoğundur. Suyun atmosferik basınç altında en yoğun olduğu ve bu nedenle aşağı doğru hareket ettiği sıcaklıksa 3,98 ºC’dir. Su daha fazla soğuduğunda yoğunluğu düşer ve bu nedenle de soğuk su her zaman yukarı çıkar. Suyun bu özelliği denizlerin alt kısımlarındaki suyun her zaman daha sıcak olmasını sağlar. Böylece soğuyan suyu her zaman yukarı çıkarak enerji alır ve ısınmaya başlar.

 

Bir Cevap Yazın