Stonehenge nedir?

Günümüzde medeniyet tarihi yerine neden “bilinen” insanlık tarihi dendiğinin ya da en azından denmesi gerektiğinin en önemli nedenlerinden biri olan Stonehenge, günümüzde İngiltere sınırları içinde yer alan ve bilim insanlarının aslında pek de rasyonel açıklamalar yapamadığı bir yapıdır. Her ne kadar Stonehenge’in bir Antik Çağ yapısı olduğuna dair görüşler kabul görmüş olsa da, bu tamamen soru işareti olan ve olmayı da sürdürecekmiş gibi görünen taşların İlk Çağ’ın da öncesinde yapıldığını iddia eden araştırmacılar bulunmaktadır. Stonehenge ile ilgili araştırma yaparken konunun “komplo teorisi” üretmek için çok müsait bir içeriğe ve gizeme sahip olduğunun unutulmaması gerekir ki, rasyonel bir tutumla konu hakkında bilgi edinebilsin…

“Bilgeliğin Sembolü” olarak da adlandırılan Stonehenge en basit tanımla, dik duracak ve yukarıdan bakıldığında bir daire oluşturacak şekilde yerleştirilmiş taşlar topluluğudur. Ancak bu kaba tanımın bilinen insanlık tarihi için sahip olduğu önem, tahmin sınırlarını zorlayacak kadar muazzam olabilme potansiyeline sahiptir. Stonehenge’in bir tapınak olduğuna dair görüşler olduğu gibi, bu ilginç taşların astronomik gözlemler için kullanılan bir alanı tanımladığı da iddia edilmektedir. Taşların hem tapınak hem de gökyüzü gözlemleriyle ilgili olduğunu düşünenlerin de sayısı az değildir. Bu görüşü savunanlar, insanoğlunun yıldızlar ve ötesiyle ilgili dini inançlara sahip olduğu için Stonehenge’in her iki amaca da hizmet ettiğini ifade etmektedir.

Farklı bakış açılarının tamamının da mümkün olabilme ihtimali bulunsa da, gerçek anlamda bu denli ağır taşların bilinçli bir şekilde ve dışarıdan bakıldığında fark edilememesi imkansız bir düzenle yerleştirilmesinin amacı soru işaretleriyle doludur. Birbirine paralel olarak duran iki taşın üzerine bir diğerinin yerleştirilmesi için gereken kuvvet dahi muazzamdır ki, bunun için bir düzenek kullanılması gerektiği aşikardır. “Neolitik” dönemde yaşayan insanlara kadar uzanan bir tarihe sahip olduğu düşünülen bu daire şeklindeki taşlar daha sonra Antik Çağ dolaylarında Kelt rahipleri tarafından da kullanılmış ve bu nedenle modern bilim taşları Antik Çağ ile ilişkilendirmiştir. Zira modern bilimin bu taşların belki de on binlerce yıl öncesinde insanlar tarafından yerleştirildiğini söylemesi, teknolojik anlamda gelişmiş bir uygarlığın var olduğunu söylemesine eşittir. Ancak bunun söylenmesi halinde insanoğlunun ilkelden modern canlıya doğru ilerlediğini düşünen medeniyet görüşü ise tamamen çökecektir…

Her konuda olduğu gibi Stonehenge ile ilgili araştırma yapanların unutmaması gereken en önemli konu ise, bu tür yapılarla ilgili söylenenlerin büyük çoğunluğunun “yorum” olduğu ve iddiaların bilimadamları tarafından dile getiriliyor olmasının o görüşü mutlak gerçek yapmayacağıdır.

Bir Cevap Yazın