Sosyal bilimler nedir?

sosyal bilimlerBireyler kadar bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu toplumları bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen sosyal bilimler (sözel bilimler), insanları ve toplumları her yönüyle ele alan tüm akademik disiplinlerin genel adıdır. Geçen zaman içinde sosyal bilimlere dahil olan bilim dallarının sayısı artış göstermiş ve tüm bu bilim dallarının araştırmaları için diğer disiplinlerle etkileşim içine girmesiyle sosyal bilimlerin inceleme alanı daha da genişlemiştir. Doğal ve sosyal olmak üzere insanoğlunun etkileşim içinde bulunduğu her iki çevreyi de inceleyen sosyal bilimler, bunu mikro düzeyde bireysel olarak inceleme yaparken makro düzeyde toplumsal etkileşimleri araştırmaktadır. Bu doğrultuda bakıldığında sosyal bilimlerin bireylerin birbiriyle olan ilişkileri kadar bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu toplumların birbiriyle etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonuçları hakkında inceleme yaptığı da görülür.

İnsanların dünya hayatındaki eylemlerini, bu eylemlerin arkasında yatan itici güçleri ve bireylerin ya da toplumların eylemlerinin ne gibi sonuçlara sebep olduğunu birçok farklı yönden inceleyen sosyal bilimlerin toplumların birey üzerindeki etkisi gibi konularda da araştırmaları bulunmaktadır. İnsanoğlunun bireysel ve toplumsal tüm ilişkileriyle yakından ilgili olan sosyal bilimler daha yakından incelendiğinde onlarca farklı bilim dalıyla karşılaşılır. Dil bilimi, siyaset bilimi, psikoloji, hukuk, felsefe, sosyoloji, teoloji, sanat tarihi, tarih, arkeoloji, antropoloji gibi bilim dallarının tamamı sosyal bilimlere dahildir. Sosyal bilimlere dahil olan diğer bilim dalları; ekonomi, pedagoji, iletişim bilimleri, uluslararası ilişkiler, insan hakları, etnoloji, demografi, suç bilimi, müzikoloji olarak sıralanabilir. Tüm bu bilim dallarına yıllar geçtikçe yenileri de eklenmektedir. Zira insanoğlunun dünya hayatındaki yaşamı sürekli değişmekte, dolayısı ile bireylerin ve toplumların etkileşim alanları ile yöntemleri de farklılaşmaktadır.

Modern teknolojilerin günümüz insanı üzerindeki etkileri muazzam derecede geniş bir alanı ilgilendirmekte, sosyal bilimlerin pek çok disiplini bu etkileri incelemek için onlarca farklı bilim dalıyla birlikte çalışmaktadır. Toplumların yüzyıllardır süre gelen kültürel alışkanlıklarının dahi değişime uğraması sosyal bilimlerin inceleme alanlarının da değişmesine sebep olmaktadır. “Değişmeyen tek şey değişim kendisidir” düşüncesiyle yola çıkarak insanlığın da yıllar geçtikçe değişmesi, sosyal bilimlerin de sürekli kendini güncellemesini gerektirmektedir. Onlarca yıl öncesinde telefonun insan hayatına girmesiyle bireylerin ve toplumların etkileşimi değişmiş ve sosyal bilimlerin ilgili dalları bu değişimi de incelemişken, günümüzde internetin mekan ve zamandan bağımsız hale gelmesiyle sosyal bilimlerin inceleme alanı ve incelediği konular da tamamen farklılaşmıştır. İnsanoğlu dünya üzerindeki yaşamına devam ettiği sürece sosyal bilimler de güncellemeye devam edecektir.

Bir Cevap Yazın