Siyaset nedir?

policyDevletin yönetilmesi, devlet işlerinin icra edilmesi ile ilgili benimsenen özel görüş veya anlayış tarzına/ akımına siyaset ya da politika adı verilir. Bir başka bakış açısı ile siyaset, toplum içinde uzlaşmasında sorun yaşanan tutumların, çıkarların uzlaştırılması yönünde harcanan çabadır aynı zamanda. Siyasetin bu yanı genelde göz ardı edilir, siyasetin kendisi bir çatışma unsuru gibi bir algı yaratılmıştır.

Siyaset, ele alınış şekli ve amacı ile alt dallara ayrılır:

 • Düşünsel siyaset:  Etik sorunların giderilmesine, olması gerekenlerin tesis edilmesine, normatif problemlerin çözülmesine yönelik oluşturulan görüşler birliğidir.
 • Deneysel siyaset: Pozitivist bir anlayışla var olanı analiz etmekle ilgilenen görüşler birliğidir.
 • Bilimsel siyaset: Siyaseti bilimsel bir üslupla ele alan, oluşturulan kürsülerle tüm toplumsal problemleri bilimsel bir yaklaşımla masaya yatıran görüşler birliğidir.

Siyaset tüm toplumların tarih boyunca meşgul olduğu, hep de meşgul olacağı bir olgudur. Bu meşguliyet farklı birçok akımın da oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bu akımlardan bazıları şu şekildedir:

 • Komünizm
 • Liberalizm
 • Anarşizm
 • Faşizm,
 • Muhafazakarlık, vb.

Toplumlarda tüm görüşlerin temsilcileri oluşmakta, en fazla yandaş toplayan görüşler ise iktidarda kalıp, ülke yönetimini ele almaktadır. Diğer görüşler ise topladıkları yandaş oranında muhalefette sıralanırlar.

Siyasi sistemlerin sınıflandırılmasında iki farklı ekol benimsenmiştir;

 • Aristo sınıflandırması
 • Modern sınıflandırma

Aristo sınıflandırması;

 • Monarşi
 • Oligarşi
 • Aristokrasi
 • Tiranlık
 • Politeia
 • Demokrasi

şeklindedir.

Modern sınıflandırma ise;

 • Birinci dünya; kapitalist sistemler.
 • İkinci dünya; komünist sistemler.
 • Üçüncü dünya; gelişmekte olan ülke sistemleri

şeklindedir.

Siyaset, insana dair bir meşguliyet alanıdır. İnsan içindir, insanı hedefler. İnsan var oldukça siyaset de var olacaktır.

Tüm dünyada yaşanan gelişmeler; siyasi olguların içeriklerini ve yönlerini de zaman ilerledikçe değiştirecek ve zenginleştirecektir. Ancak, her dönem tüm akımların ortak olacağı husus şudur ki, siyaset her dönem çıkarların uzlaşmasına yönelik çabayı içerecektir ve hedefleyecektir.

Bir Cevap Yazın