Sivil havacılık nedir?

Son zamanların parlayan mesleklerinden biri olan sivil havacılık hem genel havacılık hem de tarifeli hava taşımacılığını da kapsayacak şekilde askeri olmayan bütün uçuşları kapsamaktadır. Sivil havacılık, havacılığın spor veya ticari bir faaliyet olarak, askeri olmayan amaçlar doğrultusunda yürütülmesinin genel adıdır.
sss
Sivil havacılık yelken kanat uçuşlarını, özel havacılığı, iş amaçlı uçuşları, uçuş eğitimlerini, balonlu uçuşları, paraşüt atlayışlarını, planör uçuşlarını, hava fotoğrafçılığını, charter uçuşlarını, motorlu yelken kanat uçuşlarını, hava ambulansı uçuşlarını, zirai ilaçlama uçuşlarını, trafik denetleme uçuşlarını, polis devriye uçuşlarını, orman yangını uçuşlarını ve diğer birçok farklı uçuşu kapsamaktadır.
Türkiye ‘de sivil havacılıkla ilgili bütün denetimler denetimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

Genel havacılık, askeri olmayan ve belli bir tarifeli hava taşımacılığı dışında her türlü uçuşu kapsar ve yelken kanat ile yapılan bir uçuştan Boeing 747 ile yapılan tarifesiz bir kargo taşımacılığına kadar olan son derece geniş bir alanı kapsamaktadır.

Ticari havacılık bir ücret karşılığında yolcu, kargo veya posta taşımak suretiyle gerçekleştirilen bütün sivil havacılık faaliyetidir. Aerial Work (Hava Çalışması), ziraat, inşaat, arama kurtarma, fotoğraflama, gözlem, reklam vb. özel amaçlarla gerçekleştirilen havacılık faaliyeti ise “hava çalışması” olarak adlandırılmaktadır..

İçerdiği geniş kapsamlı uçuşlardan dolayı genel havacılığı basit bir tanımla sınırlandırmak kolay değildir. Genel havacılık her ülke havacılık faaliyetlerini değişik olarak kurallar altına almıştır. Daha çok genel havacılık kuralları onun ticari bir uçuş mu yoksa özel bir uçuş mu olduğuna göre ve nasıl bir hava taşıtı ile yapıldığına göre belirlenmektedir.

Sivil havacılık konusunda üniversiteler bünyesinde açılan bazı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerden mezun olanlar, Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi unvanı ile hava limanlarının ve terminallerin verimli olarak yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlık bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. Çalıştıkları işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve ayrıca uçakların karlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlarlar. Uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından kapasitelerine uygun olan ya da olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlamaya çalışırlar.

Oldukça kompleks bir yapıya sahip olan, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı havacılık sektöründe, şirketler, ekonomik etken ve güvenli uçuşun sağlanması, işletmenin amaçlarına ulaşmada son derece etkin kararların alınması konularında en önemli unsur olarak, işletme yöneticileri ve yetişmiş personeli görmektedirler. Türk sivil hava ulaştırma sektörünün son zamanlarda göstermiş olduğu hızlı gelişim doğrultusunda hava alanları ve havayolu işletmeleri, bir ekonomik plan çerçevesinde uçağın personel işletimini gerçekleştirebilecek her türlü teknik ve ekonomik bilgilerle donanmış elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Mezunlar, THY’de ve özel havacılık şirketlerinde kolaylıkla iş bulma olanağına sahiptir.

Bu mesleği tercih edenklerin şu özelliklere sahip olması gerekmektedir:
1- Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
2- Matematik ve sosyal bilimlere ilgi duyması
3- İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilmesi
4- Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde ifade edebilme ve ayrıca ikna yeteneğine sahip olması
5- İnsan ihtiyaçlarına karşı son derece duyarlı, sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olması
6- Zamanı iyi kullanabilme ve organizasyon yeteneğine sahip olması
7- Ayrıntılara dikkat etmesi
8- Sorumluluk sahibi olması gerekir.

Havacılık sadece bir hobi ya da iş değildir. Dünyanın en önemli mesleklerinden biridir. Ve meslekler içinde son derece önemli bir yere sahiptir. Sivil havacılığın sahip olduğu önem her geçen gün daha çok ortaya çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın