Şehzade Mustafa kimdir?

Özel bir kanalda yayınlanmakta olan “ Muhteşem Yüzyıl” dizisi son dönemlerde daha çok konuşulmaya başlandı. Özellikle dizinin 123. Bölümünde Şehzade Mustafa’nın babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulması çok konuşulmaya devam ediyor. Peki kimdir Şehzade Mustafa? Neden öldürülmüştür?

Şehzade Mustafa, 1515 yılında Manisa’ hayata gözlerini açmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Mahidevran’ dan olma oğludur. 1533 -1541 tarihleri arasında Saruhan Sancak Beyi olarak görev yapmıştır. 1541 yılında Amasya Sancak beyliğine aynı görev ile atandı; Saruhan Sancak Beyliğine Şehzade Mustafa’nın yerine kardeşi Şehzade Mehmet getirildi. Şehzade Mehmet’in 1543’te beklenmedik şekilde ölümünden sonra Saruhan Sancak Beyliğine Şehzade Selim atanmıştır. Şehzade Mustafa ise bu dönemde Konya Sancak beyliğinde görev yapmak üzere atandı.
Şehzade Mustafa’nın eşinin adı Mih-ü Nisa’dır . 1525 yılında Kırım’da dünyaya gelmiştir. Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinden sonra 1555 de, Pertev Mustafa Paşa ile evlendirilmiştir.
Çocukları; Nergisşah Sultan, Şehzade Mehmed, Şehzade Orhan, Şah Sultan’dır
Funeral_of_Şehzade_Mustafa
İyi bir asker olan Şehzade Mustafa aynı zamanda iyi bir devlet adamı ve iyi de bir şairdi. MUHLİSİ mahlası ile çeşitli konularda şiirler yazardı. Hattatlık yeteneğine de sahip olan Bir şehzadeydi. Babası Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak, Korfu ve Boğdan seferlerinde Anadolu Muhafızı, Avrupa seferinde de İstanbul Muhafızı olmuştur. Manisa Bozdağ’da, saray, türbe, cami ve çeşmeler yaptırmıştır. Bu imara ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Gerek görüntü ve gerekse tavırlarıyla dedesi Yavuz Sultan Selim’e çok benzetilmiştir.

Amasya’daki ilim meclislerinde çok sık katılan Şehzade Mustafa’nın dönemin en önemli müderrislerinden dersler aldığı bilinmektedir. Manisalı Senai ,Mehmed Çelebi, Celalzade Salih Çelebi, Şems Efendi, Hayreddin Hızır Efendi, Şair Lali Çelebi, Karaçelebizade Hicri Mehmed Muhyiddin Efendi gibi âlimlerden dersler aldı. Şehzadenin hocalarından olan Mustafa Sürûrî Efendi, Şehzade Mustafa’nın öldürülmesi üzerine Kanuni ile alakasını kesip kendisine verilen bütün resmi görevleri red etmiştir.

Kanuni’nin eşi Hürrem Sultan ve onun damadı Damat Rüstem Şehzade Bayezid’i tahta çıkarmak için saray da ve devlet erkanı içinde çeşitli entrikalara başvurarak Şehzade Mustafa’nın babası Kanuni’yi devirerek tahta geçeceği dedikodusunu yaymışlardır. Özellikle Kanuni’nin artık yaşlandığını bu yüzden İran seferine çıkmadığını yaydılar. Kimi kaynaklara göre Kanuni Sultan Süleyman devletin bekası için Oğlu Şehzade Mustafa’nın öldürülmesini emretmiştir.

Konya’da bulunan bir otağa savaş sebebiyle çağrılan Şehzade Mustafa, yine Bazı tarihçilerin iddiasına göre olacaklardan daha önceden haberdar olmasına rağmen Kanuni Sultan Süleyman’a karşı gelmek istememesinden otağa yani çadıra gitmiştir. Çadıra gelen Mustafa padişahı burada bulamaz ve üzerine daha önce ayarlanan ve üzerine atlayan iki cellatla mücadele ederek kurtulmaya başarır. Ancak daha sonra gelen cellatları yenemez ve ö dönemde şehzadelerin öldürülmesinde kullanılan domuz bağırsağından yapılmış olan halatla 38 yaşında boğularak öldürülür.
Şehzade Mustafa’nın bu şekildeki ölümü askerler ve halk arasında büyük tepki ile karşılanmıştır. Yeniçeriler, olaydan birinci derecede sorumlu olan Damat Rüstem Paşanın çadırına saldırdılar ancak onu yerinde bulamadılar. Yas ifadesi olarak öğlen yemeği yemediler ve Rüstem Paşa’nın görevden alınmasını istediler. Baskılar karşısında kanuni Rüstem paşayı görevinden aldı.

Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinden sonra 7 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmed’in tahta geçirilmesi planlandığından babasının ölümünden bir süre sonra oda boğularak öldürülmüştür. Şehzade Mustafa’nın yanına defnedilmiştir.

Bir Cevap Yazın