Seçim stratejileri nelerdir?

Strateji belirli hedefe ulaşmak için belirlenen yoldur. Seçim stratejilerine geçmeden seçim hakkında genel bir değerlendirme yapmak lazım. Önemli bir süreçten geçen ülkemiz 2014 yerel seçimleriyle sadece yerel yöneticilerini tercih etmeyecek aynı zamanda yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik gibi devletin temel nitelik ve değerlerine yorum getirmiş olacaktır. secim-sandigi-C03E-A9D3-ECC3-292x242

Özellikle siyasette aktif rol oynayan şu an dört parti bulunmaktadır. Hepsinin kendi seçim kitlesine belirlemiş oldukları seçim argümanları vardır. Kimisi tamamen din odaklı bir kimlikle hareket ederken, kimisi Kürtlük –Türklük üzerinden siyaset yapmaya çalışmaktadır. Ve kimisi de Atatürkçülük etrafında siyaset politikası belirlemeye ve yürütmeye çalışmaktadır.

Bazen bütün partiler iktidara ulaşmak için daha geniş kitleler ile kucaklaşmak için çareler ararlar. Daha küçük yerlerde ev ziyaretleri daha uygun bir stratejidir. Birebir ilişkilerin kurulmasının kolay olmasından dolayı verimli olabilecek olan bir yöntemdir. Ancak bunu büyük kentlerde uygulamak imkansızdır. Zaman açısından uygun olmayan bir yöntemdir. Bunun yerini büyük toplantılar düzenlenerek seçim çalışmaları yürütülür. Bazen kongre merkezlerinde bazen büyük spor salonlarında miting tarzı toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilmesi planlanan projeler anlatılmaya çalışılır. Yine büyük kentlerde sivil toplum kuruluşlarına hemen hemen siyasi parti adayı ziyarette bulunarak destek ister. Ancak kimi sivil toplum kuruluşlarının zaten siyasi fikri apaçıktır. Ama yinede nezaketen de olsa ziyaret etme yoluna gidilir. Aslında sivil toplum kuruluşlarının siyasi partilerin bir kolu gibi görünmesi sivil toplum örgütü mantığı açısından bakıldığında pekte doğru değildir.

Bazen bina toplantıları düzenlenir. Bunda teşkilatın çok iyi bir çalışma yürütmesi gerekir. Bütün bina sakinleri belirlenen yerde bir araya gelerek ilgili kişinin projelerini dinler. Siyasi tercihini bu yönde belirlemeye çalışır.

Özellikle muhalefette olan kişiler için strateji belirlemek daha kolaydır. Sürekli olarak şehrin eksiklerinin gündeme getirilmesi ve bununla ilgili çözüm yollarının anlatılması yoluyla kişilerin siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılır. Genelde çevre düzenlenmesi, su sorunu, trafik sorunu, otopark sorunu gibi sorunlar yerel seçimlerde sık sık dile getirilir. Günümüzde halk daha bilinçli olduğu için olaya sadece ideolojik yaklaşmamakta hizmeti yapacağına inandığı adayı tercih etmektedir. Bu kırsal kesimden çok şehir merkezleri için geçerli olan bir tutumdur.

Özellikle kalabalık yerlerde seçim koordinasyon büroları açılarak halkla sık sık iletişlim kurulmaya çalışılır. Buraya daha çok ideolojik olarak hareket edenler gelmektedir. Aday adına bir çok gönüllü kişi buradan faaliyetlerini sürdürmeye çalışır.
Yerel seçimler için yerel medya büyük bir önem taşımaktadır. Haftada en az bir kaç kez programlara katılarak bütün halka projelerini, düşüncelerini anlatmaya çalışırlar. Gazeteler yine seçim stratejileri açısından büyük önem taşımaktadır. Yine aynı şekilde adayın yaptığı seçim çalışmalarının basına yansıması onun göz önünde olmasını sağladığı için büyük öneme haizdir.

Seçim çalışmaları ancak bir ekip ile beraber yürütülebilir. Adayın tecrübeli bir danışmana her zaman için ihtiyacı vardır. Özellikle yerel seçimde aday olan kişinin il ve ilçe teşkilatıyla uyum içinde çalışması başarı için şarttır. Eğer teşkilat adayın arkasında durmazsa hedefe ulaşılamaz.

Muhalefet partisinden aday olan kişi için tartışma programları büyük avantaj sağlayabilmektedir. Bu sebeple sık sık bu programlara katılmasında fayda vardır.

Bir Cevap Yazın