Sandık Kurulu Görevleri Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Örnek:138 sayılı kitapçık ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış. Sandık başkanı ve üyelerdeki soru işaretleri oluşabilmektedir. Bu soru işaretleri maddeler halinde cevaplanmıştır.
seçim
1.Hazır bulunacak üyelerle birlikte en geç saat 07:00 da sandık yerinde hazır olunmalıdır.
2.Yemin edilmelidir.
3.Seçim sandığı mühürlenmelidir.
4.Birleşik oy pusulası paketi açılmalı, sayılmalı ve oy pusulalarının arkası mühürlenerek miktarları tutanak defterine yazılmalıdır.
5.Üzerleri İlçe Seçim Kurulunca mühürlü renkli oy zarfları sayılmalı, bir kez de sandık kurulu mührü ile mühürlenmeli ve miktarları tutanak defterine yazılmalıdır.
6.Saat:08:00 de oylanmaya başlanmalıdır.
7.Saat:17:00 da oy vermek için sıra bekleyen yoksa oylamaya son vererek , oylamanın bittiği ilan edilmelidir.
8.Listedeki imza veya parmak izi sayısının oy kullanan seçmen sayısına eşit olmalıdır.
9.Kullanılmayan oy zarfları sayılmalı, miktarları tutanak defterine yazılmalı ve paketin üzerine adetleri yazılmalı ve seçim torbasına konulmalıdır.
10.Kullanılmayan oy pusulaları sayılmalı, miktarları tutanak defterine yazılmalı ve paketin üzerine adetleri yazılmalı ve seçim torbasına konulmalıdır.
11.Sandık açılarak çıkan zarflar sayılmalı ve miktarları tutanak defterine yazılmalıdır.
12.Zarf sayısı ile imza sayısı (oy kullanan seçmen sayısı) eşitliği sağlanmalıdır.
13.Eşitlik sağlandıktan sonra geçersiz zarf var ise ayrılmalı ve açmadan sayısı tutanak defterine yazılmalıdır.
14.Zarflar birer birer açılmalı ve oy pusulaları çıkarılmalıdır.
15.İçerisinden oy pusulası çıkmayan zarflar ayrılmalı ve tutanak defterine sayıları yazılmalıdır.
16.Geçersiz oy pusulaları ayrılmalı ve sayıları yine tutanak defterine yazılmalıdır.
17.Geçerli oy pusulalarını sayım döküm cetveline yazılmalıdır.
18.Geçersiz oy pusulaları paketlenmeli paketin üzerine sayıları yazılmalı ve ayrıca saklanmalıdır daha sonra seçim torbasına konulacaktır.
19.Oy pusulası ile zarf sayısı tekrar kontrol edilmelidir.
20.Geçerli oy pusulası ve zarfları ayrı ayrı paketlenmeli ve miktarlarını her paketin üzerine ve tutanak defterine yazılmalıdır.
21.Sonuç tutanağı tamamlanmalı ve bir nüshası seçim torbasına konulmalı, bir nüshası alanda ilan edilerek asılmalı, isteyen siyasi parti ve temsilcisine verebilir.
22.Masa ve etrafı bir kez daha kontrol edilmeli, seçim sandıklarının içinde zarf, oy pusulası vs. kalmadığı tekrar kontrol edilmeli ve etrafta bir şey unutulmamalıdır.
23.Kullanılsın veya kullanılmasın sandık kurulu başkanına teslim edilen tüm malzemeyi torbaya muntazam bir şekilde yerleştirilir ve torba tutanakla mühürlenir.
24.Ağzı mühürlü seçim torbası ile sonuç tutanakları Emniyet birimlerinin sağlayacağı düzen içinde vakit geçirmeden İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmelidir.
25. Diğer tüm sorular İlçe Seçim Kuruluna sorulmalıdır.
Seçim gecesi seçim sonuçlarının tesliminde ilçe seçim kuruluna elden götürülecek malzemeler:
1.Sandık Kurulu Mührü
2.Teslim Tutanağı
3.Sonuç Tutanağının birinci sureti
4.Ağzı mühürlü seçim torbası
Yukarıda bahsi geçen maddeler 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılmış olan “Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sandık Kurullarının Oluşumu İle Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge” adlı kitapçığının bir özeti olmuş olup bu genelgeye göre düzenlenmiştir. Bazen seçimden seçime bazı farklılıklar olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın