Sanat tarihi bölümünün avantajları nelerdir?

Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası oluşturan ülkemizin birçok uygarlığı bünyesinde barındırdığı ve bunlardan çok sayıda eserin günümüze ulaştığı düşünüldüğünde Sanat Tarihi bilim dalına olan ihtiyaç daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve her uygarlığın bir diğerine bıraktığı zengin mirası taşıyan önemli kentlere sahiptir. Hemen her bölgemizde bu kentleri görmekteyiz.
sanat tarihi
Sanat Tarihi Bölümü kazılara destek olmak, kentlerle ilgili çalışmalara katılarak kültür hayatına katkıda bulunmak ve ülkemizin kültür mirasına bilinçle sahip çıkacak gençler yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır.

Sanat Tarihi programı 4 yıllık lisans eğitiminden oluşmaktadır. Sanat Tarihi bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca bütün dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olmalıdırlar. Mezun olanlar “Sanat Tarihçisi” unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, Sanat Tarihçisi unvanı ile Kültür Bakanlığı’na bağlı Arkeoloji ve Etnografya müzelerinde, koruma kurullarında, görev alabilmekte, gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda sanat tarihi öğretmeni olabilmektedir. Tabi bunun için KPSS’den iyi bir puan almaları gerekmektedir. İyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, “rehberlik sertifikası” alarak turizm rehberi olarak da çalışabilmektedirler. Mezunlar Kültür bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Turizm bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, müzelerde, ve özel turizm sektöründe iş bulabilmektedirler.

Sanat Tarihi Bölümü’nün amacı, öğrencilerinin ilkçağlardan günümüze kadar sanatı ve sanatın tarihi hakkında kapsamlı bilgi edinmesini sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmasına yardımcı olmaktır. Tarihsel süreç insanlığın ortaya çıkmasıyla başlayıp İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve bugüne kadar devam eden zamandır
Sanat Tarihi Bölümü’nün hedefi, belirli bir kültür birikimi içerisinde öğrencilerine belli bir bakış açısıyla sanat görüşü kazandırmaktır. Sanat eserlerinin korunması ve değerlerinin taayyün edilmesi konusunda araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu hedefe ulaşabilecekleri sırada gereksinim duyabilecekleri; fotoğrafçılık, teknik çizim, Sanat Tarihi terminolojisi, estetik, İslam Sanatı, Batı ve Çağdaş sanatlar, Bizans Sanatı, mitoloji ve ikonografi, Osmanlı Sanatı, Selçuklu Sanatı, sivil mimari, seramik ve çini sanatı, nümizmatik (para bilimi), tarihi çevrecilik ve müzecilik, Osmanlıca gibi dersleri görmektedirler. Bölüm öğrencileri, ayrıca araştırma kazılarına da katılabilmektedirler.

Bir Sanat Tarihi öğrencisi mezun olduktan resim, heykel, mimari, el sanatlarının tümü, süsleme, minyatür gibi çeşitli sanat eserlerini değerlendirip tanımlayabilir ve çerçeveler içerisinde koleksiyonculuk yapabilir.

Sanat tarihi öğrencileri üniversite içinde farklı bölümlerden yararlanabilmek imkanına sahiptirler. Yandal ve Çift Anadal sistemiyle öğrencilerin sanat tarihi eğitimlerine katkıda bulunabilmesi için diğer bölümlerden ders alması kendi alanlarında katkıda bulunacaktır. Sanat Tarihindeki bir lisans öğrencisi için alınabilecek derslerin tamamının vermek mümkün değildir. Ancak, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümleriyle yapılacak olan koordineli çalışmalar Sanat Tarihi bölümü öğrencisinin ufkunu ve birikimini genişletecek imkanlar sunmaktadır.

Erken İslam sanatı, Türk İslam sanatlarında terminoloji ve yöntem, uygarlık tarihi, Türk mitolojisine giriş, antikçağ mitolojisi, yunan-roma sanatı, batı sanatında terminoloji ve yöntem, Göktürk ve Uygur sanatları, İslam mimarisinde süsleme tasarımları, Ortaçağ-Rönesans mimarisi, Avrupa tarihi, Bizans dini mimarisi, Anadolu’da erken Türk beylikleri mimarisi, 10.-14. yüzyıl Asya Türk sanatı,Türk İslam tarihi, Batı uygarlığı, 14. yüzyıl Anadolu Türk beylikleri mimarisi, Rönesans resim ve heykel sanatı, Türk süsleme sanatları, Klasik dönem Osmanlı mimarisi, Osmanlı sivil mimarisi, müzecilik, sanat tarihi historiografyası, Bizans sivil mimarisi, Anadolu Selçuklu mimarisi,İslam el sanatları ,Türk İslam sanatları kazı teknikleri, Türk halı sanatı, Çin sanatı
gibi bir çok ders sanat tarihi bölümünde verilmektedir.

Sanat Tarihi eğitiminde teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin öğrendiklerini uygulama ve pratik kazanmalarını sağlamak açısından çok farklı olanaklar bulunmaktadır. Öğrencilerin kazı ve araştırmalara aktif olarak katılmaları, staj yapmaları, eğitimleri boyunca kazandıkları teorik bilgileri uygulamalarını sağlayacaktır.

Bölümde verilen teorik ve pratik derslerin yanı sıra konferans, panel ve seminer gibi çeşitli faaliyetlerin dışında öğrenciler, düzenli olarak dersleri ile ilgili temel kaynakları okuyarak, yazılı ve sözlü ödevler hazırlayıp inceleme araştırma becerisi kazanmaktadırlar. Öğrenci yaptığı çalışmalarla araştırma yöntemi ve disiplini kazanmakta ve mezuniyetinin ardından hangi alanda çalışırsa çalışsın belli bir olgunluğa, birikime ve yeteneğe sahip olma şansını yakalamaktadır.

Bir Cevap Yazın