Sağlık turizminin hastalara sağladığı olanaklar nelerdir?

sağlıkÜlkemizde her geçen gün artan kamu ve özel hastane sayısı sağlık sektöründeki rekabeti beraberinde getirmiştir. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu kaliteli sağlık personeli, yüksek özelliklere sahip olan cihazları içeren hastaneler, coğrafi konumu, iklim ve termal kaynakları gibi etkenler olumlu çalışmalar ışığında sürekli olarak geliştirilmektedir. Bunun sonucunda hastalara sunulan sağlık hizmetinin kalitesi yükselmekte, ülkemiz sağlık turizmi alanındaki payını arttırma olanağı bulmaktadır. Bu çalışmalar ülkeye katkıda bulunduğu oranda, hastalara verilen sağlık hizmetinin artmasına yardımcı olmaktadır. Sağlık sektörünü ayakta tutacak bu faaliyetlerin önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır. Sağlık turizmi kapsamındaki gelişmelere paralel olarak açılan yeni tesisler, yetişmiş kaliteli personel, tıp alanında ki yenilikler hizmet kalitesini arttırıcı unsurlardır.

Hastalara sunulan sağlık hizmetinin kalitesi uluslararası düzeyde olmaktadır. Bu yüzden hastalar en iyi sağlık hizmetini alacağı inancıyla hareket etmektedir.

Sağlık hizmetinin kalitesi iyi bir koordinasyonla sağlandığından, hastaların aldığı hizmet kalitesi yükselmektedir. Tesislerde verilen sağlık hizmetleri hastaneler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu sebeple hastalar en üst seviyede olanaklarla tedavi olabilmektedir.

Rekabet ortamı oluştuğundan, bu etken hizmet kalitesine yansımaktadır. Ülkemizde kamu ve özel hastaneler hizmet kalitesini arttıracak çalışmalara hız vermiştir. Sağlık turizminden yeterince payı kapabilmek için yapılan faaliyetler hastaların aldığı sağlık hizmetinin seviyesini yükseltmektedir.

Hastalara verilen kaliteli sağlık hizmeti, uluslararası alanda ülkenin sağlık bakım sunucusu olarak kabulünü sağladığından, bu hastalar için iyi bir ortam oluşturmaktadır. Hastalara sunulan olanaklar her geçen gün artmaktadır.

Ülkemiz doğu ve batı ülkelerinden gelen hastaları sağlık turizminin içinde hedeflediğinden, yapılan faaliyetler sonucunda hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi sürekli artmaktadır. Yapılan faaliyetler sürekli olarak hastaların menfaati doğrultusunda olduğundan, verilen sağlık hizmeti en üst seviyede olmaktadır. Bu sonuç hasta memnuniyetini sağlayan bir unsurdur.

Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin yabancı dil bilme oranında artış olması, hastaların iletişimine ve kendini daha rahat hissetmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle hizmet kalitesi kusursuz bir seviyede seyretmektedir. Bunun yanı sıra hastanelerde hastalara anlayacağı şekilde yol gösterici levhalar, tabelalar gibi çalışmaların olması, hastaların kendilerini ülkelerindeymiş gibi hissetmesine neden olmaktadır. Hastanelerde hizmet verilen hasta grubunun inançlarına uygun şekilde hizmet sunulması, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırıcı bir etkendir.

Sağlık turizmi kapsamında başka ülkelerden gelen hastalara sunulan kaliteli bir sağlık hizmeti, ülkemizdeki hastaların da daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamaktadır. Yapılan faaliyetler tüm hastaların aldığı sağlık hizmetinin kalitesini arttırıcı bir etkendir. Hastalar kendilerini daha güvende hissetmekte, öncelikle psikolojik ve ruhsal açıdan rahatlamalarına, sağlıklarını korumalarına, sağlıklarını yeniden kazanmalarına etkin bir yol olmaktadır.

Sağlık turizmi kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin web ortamında tanıtımının yapılması sebebiyle, dünyanın her yerinde olan hastaların bunlara internet ortamından rahatça ulaşabilmeleri, sunulan hizmetlerin tanıtımında etkin rol oynamakla birlikte hastalara en iyi hizmetin nasıl sunulacağı hakkında daha fazla çalışma yapılmasına neden olmaktadır. Kurumların, tesislerin, sağlık sektörünün sağlık turizmi alanından payına düşeni alması için hizmetlerini arttırıcı çalışma yapmalarına ve hastaların daha iyi olanaklara sahip olmasına sebep olmaktadır.

Sağlık hizmetleri verilirken iş bölümünün koordineli bir şekilde yapılması nedeniyle, alınan sağlık hizmetinde aksamalar olmamakta ve hastaların aldığı sağlık hizmeti en üst seviyede seyretmektedir.

Kamu ve özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin denetlenmesi ve ücretlendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar, hastaların almak istediği sağlık hizmetini daha kolay tercih etmesine sebep olmaktadır. Alınan sağlık hizmetinin kalitesiyle birlikte aranan bir etken olan sağlık hizmetinin maliyeti, rekabetçi bir ortamda hastalara ekonomik bir şekilde daha iyi hizmet sunmaktadır.

Sağlık hizmetleriyle birlikte hastalar için sunulan konaklama ve eğlence olanakları hastaların tercihinde etken olduğu gibi, aldıkları sağlık hizmetinin rahat koşullarda olmasına olanak sağlamaktadır. Konaklama tesislerinin standartlarının ve performanslarının sağlık turizmi kapsamında belirlenmesi sağlandığından, bu unsurlar sağlık hizmetlerinin daha iyi koşullarda verilmesine neden olmaktadır.

Bir Cevap Yazın