Rodos heykeli nedir?

Dünyanın yedi harikasından biri olan Rodos Heykeli Yunan krallığı zamanında yapılmış büyük bir sanat eseridir. Heykel Rodos adasında yapılmıştır. M.Ö 300 ile 400 tarihleri arasındaki yıllarda yapılmış olduğu tarihçiler tarafından tahmin edilmektedir. Rodos adasının tam girişinde olan bu heykel bir nevi limanın kapısı görevini üstleniyordu. Bu heykel Güneş tanrısı Helios’un tunçtan yapılmış olan bir heykelidir. Adanın ilk yerleşik sakinleri olan Dorlar bu heykeli Makedonya Kralı Demetrios ile yaptıkları bir savaşı kazandıktan sonra bir zafer anıtı olarak ve ilahları Helios’a şükran borçlarını ödemek için dikmişlerdir. Dorlar en parlak devrini Rodos adasında M.Ö 300 yılında yaşadı. Mısır ve Fenike’nin ürünlerini satın alıp satarak zengin olmuşlardır.
indir
Rodos halkı arasında yaygın olan inanç bu heykelin kendilerini koruduğu inancıdır. HELİCİA adı verilen törenler bu sebepten dolayı her yıl düzenlenirdi. Bu törenlerde Rodos halkı heykelin dibinden dört atlı bir arabayı denize atarlardı. Bunun sebebi ise Güneş tanrısı Helios’un böyle bir arabanın içinde dünyayı dolaşmak sureti ile insanları kontrol ettiğine dair olan inançlarıdır. Takriben elli yıl ayakta kalabilen bu Rodos Heykeli’ne Kolossosu adı da verilmiştir. Lindos Khares bu heykelin heykeltıraşı olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Bazı kaynaklarda bu heykelin iki iskeleyi birbirine bağladığı söylenmekte ve görevde olan heykelin altından gemilerin geçtiği belirtilmektedir.

Yaklaşık 32 metre yüksekliğinde olan Rodos Heykeli M.Ö 304 yılında büyük bir yenilgi olan Rodos kuşatmasından geriye kalan tunç ve diğer mühimmat gibi silahların eritilmesiyle yapılmıştır. M.Ö. 280 ile 255 yılları arasında gemicilere karayı gösteren bir nevi işaret vazifesini görmüştür. Ve daha sonra adayı sarsan çok şiddetli bir deprem neticesinde yıkılmıştır.

Dünyanın yedi harikasından biri olan bu sanat eseri heykel gösteriş itibari ve şekli ile Newyork da bulunan Hürriyet Heykeli ile neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Rodos heykeli Rodos adasını koruma görevini üstlenildiğine ve adaya karşı yapılabilecek saldırılara karşı heykel sayesinde korutulduğunu inanılmaktaydı. Rodos Heykeli günümüze kadar korunamamış olan bir sanat eseridir. Rodos Heykeli’nin dikilmiş olduğu yerde bugün temsili olarak iki adet kolon dikilmiştir. Rodos Heykeli’nin bulunduğu yer günümüzde Akdeniz’de bulunan Rodos adasında bulunmaktadır. Rodos adası ise Yunanistan’da sınırları içerisinde yer almaktadır.

Rodos halkı, Firavun Ptolemy III Eurgetes’den restorasyon için her ne kadar yardım teklifi almışlarsa da bu teklif için bir kahine başvuruda bulunmuşlar ve bunun sonucunda yardımı red etmişlerdir. Yaklaşık olarak 1000 yıl boyunca heykel harabe halde kalmıştır. 654 yılında Rodos adası Araplar tarafından istila edilmiştir. Ve istila esnasında Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi’ye satmışlardır. Bazı kaynaklara göre heykelin bütün parçaları Suriye’ye 900 tane devenin sırtında taşınmıştır.

Rivayetlere göre bu Heykelin ayaklarından bir tanesi limanın bir girişine, diğer ayağı limanın diğer girişine yerleştirilmişti. Limana girmek isteyen gemiler buradan geçmek durumundaydılar.
M.Ö 250 yıllardan sonra Rodos Heykeli’nin yıkılması neticesinde o yörenin halkı artık daha zengin olmuştur. Dünyanın yedi harikasından biri olması neticesinde felsefe, sanat ve ticaret merkezine dönüp çok zengin bir ada olmuştur. İnşa edilişinden yok oluşuna kadar sadece 56 yıl kadar kısa bir süre geçmesine rağmen, Rodos Heykeli dünyanın yedi harikasından biri olmayı başarmıştır.

Bir Cevap Yazın