Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir?

recepRecep ayı Ramazan’dan sonraki en faziletli olan ayların içinde ilk sırada yer alan ve en önemli aylardandır. Recep ayı bildiğimiz üç ayların Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk ayıdır. Recep ayı geldiği zaman insana kulluk görevlerini hatırlatacak en önemli ibadet oruç tutmak olmalıdır. Peygamber Efendimizden bu aylar geldiğinde nasıl oruç tutmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Kul ve Allah arasında bir sır olan oruca Peygamber Efendimizde bu aylarda daha çok önem vermiştir. Recep ayında tutulacak oruçların faziletini anlatan pek çok hadis rivayet edilir. Bu hadislere göre, Recep ayı geldiğinde oruç tutarak sevap kazanmak gerekir.

Recep ayının ilk gününü oruçlu geçirmek, kişinin tüm günahlarının affedilmesine neden olur.

  • ” Recep’in ilk günü oruç tutan kişinin günahları yerle gök arasında olduğu kadar uzaklaşır. ” (Günyetü’t Talibin)
  • ” Bir kişi Recep ayının ilk günü oruç tutarsa, Allah-ü Teala o kişinin iki yıllık günahlarına kefaret olur. ” (Günyetü’t Talibin)

Recep ayının başında, ortasında ve sonunda oruçlu olan kişi tamamında oruç tutmuş gibi sayılır.

  • Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v.)  Recep ayının faziletini anlatması üstüne yaşlı bir sahabe der ki : ” Ya Rasulullah! Ben orucun tamamını tutmaktan acizim.” demesi üzerine Allah’ın Resulü : ” Recep ayının ilk günü, ortasında olan günü ve son günü oruç tut ki, o zaman sana da tamamını oruç tutanın sevabı verilecektir.” (Günyetü’t Talibin)

Recep ayında bir gün oruç tutan azaptan emin olur ve sırattan tevhit ile geçecektir.

  • Her kimse Recep ayında bir gün oruç tutar ve gecelerinin içinde bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet gününde azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhit ile tekbirlerle geçirir. ( Deylemi )

Recep ayında tutulan bir günlük oruç Ramazan dışındaki diğer aylarda kırk sene tutulan oruca bedel olur.

Recep ayında bir gün oruç tutan bir kişi, kırk gün oruç tutmuş sevabına erişmektedir.

Recep ayında oruçtutan kişilere gök kapılarının istiğfar etmesi

  • Recep haram aylarından biridir. Onun günleri altıncı kattaki semanın kapılarının üstünde yazılıdır. Bir kişi o ay içinde bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayırıp, bunu günahsız tamamlasa gökte olan o kapı o gün dile gelip,” Ya Rabbi onu bağışla ” diye istiğfar edecektir. Eğer orucunu Allah-ü Teâlâ’nın takvası ile tamamlamazsa onun için istiğfarda bulunmaz ve o kişiye:” Nefsin seni aldatmış” denir.

Bir Cevap Yazın