Raşitizm nedir?

raşitizmRaşitizm, 3 ay-bir yaş arası gibi oldukça erken yaşlardaki bebeklerde kendini belli eden, D vitamini eksikliğinden kaynaklanan önemli bir kemik hastalığıdır. Günümüzde eski dönemlerde olduğu kadar rastlanılan bir hastalık olmasa da, özellikle 20. yılda Avrupa’nın kuızeyinde doğan çocuklarda oldukça yüksek oranda raşitizm hastalığı görülebilmekte idi. Raşitizm, D vitamini alımının yeterli düzeyde olmaması durumlarında, güneşten yoksun coğrafyalarda yine de gelişmesi mümkün bir hastalıktır. D vitamini, kemik gelişimi için hayati önemi olan kalsiyum ve fosforun bağırsaktan emilimini sağlar.  D vitamini eksikliğinin olması halinde, kemiklerde yeterince kalsiyum ve fosforun bulunmaması sonucu oluşur ki, bu da sağlıksız gelişen kemik yapısının sebebidir.

Raşitizmin en belirgin belirtileri; genellikle bacaklardaki uzun kemiklerde görülen çarpıklıklardır. İlk belirtiler bebek çağında görülebildiğinden, bu çarpıklık önemsenmeyebilmekte, bir sorun olduğu fark edilememekte çoğu zaman. Bu gibi durumlar, hastalığın teşhisinin gecikmesine, kemiklerde görülen çarpıklığın kalıcı olmasına sebebiyet vermektedir.

Raşitizmin temelleri anne karnında atılabilir. Zira, bebekler anne karnında D vitamini ihtiyacını anneden karşılar. Annede D vitamini eksikliği varsa, bu bebeğe sirayet eder. İleri düzeyde bir eksiklik oluşmuşsa bebek raşitik doğabilir.

Raşitizm güneş banyoları ve D vitamini takviyeleri ile zamanında müdahale yapılmış ise çoğu zaman iyileştirilebilen bir hastalıktır. Bu nedenle de, hastalığın erken teşhisini mümkün kılacak tüm tedbirler alınmalıdır. Bu da ancak iyi bir gözlem yapmakla mümkündür.  Ebeveynlerin bebeklerinin gelişimleri ile yakından ilgilenmesi, anormal gelişimlerin olması halinde bu gelişmelerin zaman ve detay bilgileri kaydedilerek doktorla paylaşılması oldukça bilinçli bir tutum olacaktır. Örneğin bebeklerin dişlerinin geç çıkması da bir uyarı olarak dikkate alınmalı, sebebi araştırılmalıdır. Boy gelişmi, kilo geliimi bebeklere dair önemli diğer gelişim kriterleridir.

Hastalıkların önemli bir kısmı erken teşhisle ciddi sonuçlar doğurmaktan alıkonabilmektedir. Raşitizm de önemli bir hastalıktır ancak dermansız değildir, yeter ki zamanında teşhisi mümkün olsun.

Bir Cevap Yazın