Psikolojinin alanları nelerdir?

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını bilişsel süreçleri ile değerlendiren bir bilim dalıdır. Bu süreçler biyolojik, sosyal süreçler olabileceği gibi psikolojik te olabilir. Bu meslekle uğraşan kişiler, psikoloji bilgilerini kişilerin sorunlarını çözebilmek için kullanır. Bunu yapabilmek bazı yetenek ve becerilere sahip olmayı gerektirir. Bu bilim dalını kendine meslek olarak seçenlere psikolog adı verilir. Bu bilim dalı çevreyle birlikte, insanlar ve davranışları arasında meydana gelmiş olan etkileşimi incelemeyi amaç edinmiştir. Bunu yapmak için düşünceleri, duyguları ve davranışları  araştırarak, inceler. Bunun için öncelikle bunları anlayarak, açıklamaya çalışır, elde ettikleri üzerinde bilinmeyenleri bularak, hepsini kontrol altına almaya çalışır.

Psikolojinin alanları nedir?

Toplumda yaşanan sorunların çoğunluğu insan davranışları ile oluşmaktadır. İnsanların şiddet davranışları görmesi, yapılan davranışların sağlığa ve çevreye zararlı olması, uyuşturucu özelliğinde maddeler kullanılması gibi sebepler psikolojinin ilgilendiği alanlar arasına girer. Toplumun büyük değişimler yaşaması, farklı kültür yapısında olan ülkelerin kişiler üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. Kişilerin hafızasında bulunan kayıtların kendi bilgi birikimleri ile birleşerek yeniden oluşması psikolojinin çalışma alanları içine girmektedir.

psikoloji

Klinik psikoloji: Bu alanda değerlendirilen duygusal ve zihinsel bozukluklardır. Ergenlik dönemlerinde yaşanan sorunlar, şizofreni, depresyon gibi rahatsızlıklar bu alanın içine girmektedir. Bu problemleri yaşayan kişilerde terapi yaparak oluşan bozukluklar tedavi edilmeye çalışılır.

Deneysel psikoloji: Bu alanda davranışsal değişimler araştırılmaktadır. Burada hayvanların davranışlarından yola çıkılıp, insan davranışları araştırılır.

Sosyal psikoloji: İnsanların toplum içinde birbirleriyle olan ilişkileri bu alanın içinde incelenmektedir. Sadece kişileri değil, toplumları, hareketleri, önyargıları ve oluşumları inceleyen alandır. İkili ilişkiler, arkadaşlık ilişkiler, saldırganlık ve çekicilik gibi konularda araştırma yapılmaktadır.

Fizyolojik psikoloji: Kişilerde motivasyonu, algılamayı, öğrenmeyi, iletişimi ve problem çözme gibi davranışların sebep olduğu fizyolojik süreçleri değerlendiren bir alandır.

Gelişim psikolojisi: Kişilerin oluşumdan ölümüne kadar geçen sürede gelişmesini araştıran ve inceleyen bir alandır. Yaşla birlikte gerçekleşen davranış bozuklukları açıklanmaya çalışılır.

Endüstri ve örgüt psikolojisi: Çalışma hayatının daha üretken hale gelmesi ve geliştirilmesini sağlayan ilgili konuları inceleyen alandır. Hem araştırma yapar, hem uygulama yapar, hem de problem çözme konularının tamamını içerir.

Eğitim psikolojisi: Kişilerin eğitimi etkili olarak öğrenmeleri ve öğrenmenin nasıl oluştuğunu inceleyen bir alandır. Becerileri değerlendirip, eğitim programlarının hazırlanması ve bunu uygulamaya geçilmesi bu alanın konusuna girer.

Okul psikolojisi: Öğrencilerin davranışlarını, ruh sağlıklarını ve çevreyle olan iletişimini inceleyen bir alandır. Okul içinde çocukların birbirleriyle olan iletişiminin sağlanması sayesinde, ilişkiler sağlıklı bir şekilde yaşanır.

Adli psikoloji: Yasal sorunların çözülmesinde, psikoloji ve hukuk arasında ilişki kurarak köprü olan bir alandır. Hukuksal konulardaki davaların gidişine yardımcı olmak, cezaevlerindeki hükümlülerin sorunlarını çözmek için inceleyen, çözümler sunan bir alandır.

Sağlık psikolojisi: Kişilerin sağlıklı bir şekilde hayat sürdürmesi ve yaşanabilecek hastalıkların önlenebilmesi için araştırmalar yapılan bir alandır. Hasta ile doktor arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve sorunların incelemesi bu alanın içinde yer alır.

Bir Cevap Yazın