Psikolojik tedavide ilaç kullanılmalı mıdır?

psikolojikPsikolojik tedavi insanlarda ruhsal hastalıkların tanısı yapıldıktan sonra uygulanacak olan tedavidir. Bu tedavinin uygulanması sırasında ilaçlar ve psikoterapi yöntemlerinden yararlanılır. Çoğu kişi ruhsal hastalıkların tedavisinde ilaçların geçici iyileşme sağladığına, psikoterapi yönteminin ise daha kökten bir iyileşme sağladığına inanmaktadır. İnsanların bu şekilde düşünmesi psikolojik rahatsızlıkların soyut bir hastalık olarak değerlendirilmesinden ve sorunların somut ilaçlarla tedavi edilemeyeceğine inanmalarından kaynaklanır. Bunun dışında tedavide kullanılan ilaçlarla ilgili toplumdaki yanlış inanışların olması yani ilaçların bağımlılık yaptığı ve yan etkilerinin olduğu gibi etkiler, bu düşüncelerin beslenmesine neden olmaktadır. İnsanlardaki ruhsal yapının ve işleyişinin, düşüncelerin ve duyguların beyinde bulunan sinir hücrelerinin faaliyetiyle alakalı olduğunun bilinmemesi bu önyargıların oluşmasını sağlayan unsurlar arasındadır. İnsanlar bedenlerini ve zihni birbirinden farklı algılar. Bu anlayış biçimi psikolojik hastalıklar içinde geçerlidir. Vücutta oluşa hastalığın biyolojik ya da psikolojik olduğu hakkındaki bilgi merak konusudur. Rahatsızlığın psikolojik olduğu düşünülürse, uygulanacak tedavinin psikolojik yapılması gerektiği sonucuna varılır. Ancak ruhsal ve zihinsel olan tüm etkinlikler sadece beynin eseri olarak meydana gelmektedir. Duyguları, düşünceleri, yargılamayı, belleği aklınıza gelen her türlü etkinlikleri beyin oluşturmaktadır.

Psikolojik tedavi nasıl uygulanır?

Psikolojik tedavi sırasında hastanın durumuna göre ilaç tedavisi ya da psikoterapi uygulanmalıdır. Bu uygulamalar birlikte olabileceği gibi, ayrı olarak ta kullanılabilir. Psikolojik rahatsızlıklarda ilaç kullanmaya karşı isteksizlik olmasına, ruhsal durumunu değiştirmek için kullanılan alkol ve uyuşturucu maddeler neden olabilir. Bu maddelerin kullanılması nedeniyle hastada geçici iyilik olması ve bağımlılığa sebep olmasıyla, hastalar ilaçları kullanmak istemez. Ancak ilaçların uygun dozda ve sürede kullanılması halinde kalıcı iyileşme sağlanır. Psikolojik hastalıkların tedavisi için uygulanan psikoterapinin olumlu etkisi çok fazladır. Psikoterapi ve ilaç kullanımı birbirini tamamlayan ve genellikle birlikte uygulanması uygun olan yöntemleridir. Psikoterapi hastaların tedavisinde, beyin hücrelerinin işlevini olumlu olarak etkileyip, iyileşme sağlar. Hastaların tedavisinde en iyi sonuç psikoterapi ve ilaç tedavisinin beraber kullanıldığı durumlarda alınır. Bu yüzden doğru kararı vermek önemlidir.

Psikoterapi nedir ve nasıl uygulanmaktadır?

Psikoterapi hastalarda duygusal ve akli sorunlarda yardımcı olan bir tedavidir. Günlük sorunların giderilmesinde hastanın en yakınları, arkadaşları sadece yüzeysel olarak yardımcı olabilir. Bu yardımlar geçici ya da küçük sorunlar için etkisini gösterebilir. Psikoterapi yönteminin amacı hastaların kendisini tanımasını sağlamak, karşılaşacakları zorluklarla mücadele etmelerini sağlamak, onlara yol göstermek ve insanlarla ilişkilerini düzeltmeyi hedefler. Ayrıca hastalarda olan ruhsal rahatsızlıkların tedavi edilmesini ve hastalığın ortadan kaldırılmasını hedefler. Ruhsal rahatsızlıklarda uygulanacak olan psikoterapinin süresi, hastanın sorunlarına bağlı olarak değişmektedir. Tedaviyi uygulayacak psikiyatrist hastaların savunma duvarını fazla deşmeden, hastanın kendinin farkında olmadığı gizli kalmış iç düşüncelerine inmeden tedavinin ne kadar süreceği belirlenemez. Bu nedenle tedavinin başlangıcında bunun ne kadar devam edeceği kesin olarak bilinmez. Hastanın tedaviye vereceği yanıt, bu tedaviyi olmayı istemesi süreci belirlemeye etkili olur. Hastaların çoğunluğu tedaviye ne derece karşı koyduğunun farkında bile olmaz. Bunda hastanın yaşı ve zekâ durumu etkili olmaktadır. Zekâsı iyi olan bir hasta iyileşmek için daha fazla istek gösterebilir ve azimli olur. Bu etken tedavi süresini kısaltabilir. Fakat psikoterapi kısa bir sürede sonuç alınabilecek bir tedavi yöntemi değildir. Bu tedaviyle hastaların bir bölümünde sonuç almak için yıllar geçmesi gerekebilir.

Psikolojik tedavide ilaçlar nasıl kullanılmalı?

Ruhsal sorunların tedavisi yapılırken mutlaka doktorun önereceği ilaçlar kullanılmalıdır. Çevreden duyulan ilaçlar kesinlikle içilmemelidir. İlaçlarda doz ve kullanım süresi sadece doktorun önerdiği şekilde olmalıdır. Rahatsızlık sırasında beynin işlevselliğini sağlayabilmek için ilaçların aksatılmaması gerekir.

Bir Cevap Yazın