Poliptik nedir?

Poliptik, Yunancadan türeyen bir kelimedir. “Polu” çok, “ptyche” katlamalı anlamı taşımaktadır. Poliptik, çoklu panel (katlamalı) tablolara verilen addır.

İkiden sekize kadar çeşitli panel sayılarında tablolar bulunmaktadır. İsimleri de panel sayılarına göre değişiklik gösterir.

İkili olanlara “diptik“,
Üçlü olanlara “triptik“,
Dörtlü olanlara “tetraptik“,
Beş parçadan oluşanlara “pentaptik“,
Altı parçadan oluşanlara “hexaptik“,
Yedi parçadan oluşanlara “heptaptik“,
Sekiz parçadan oluşanlara da “octaptik” denir.

Parçalar birbirlerine menteşe ile montelidir. Orta da bulunan “ana parça” sayılır ve tablodaki ana temayı anlatır. Diğer parçalar yardımcı parçalardır ve konuyu destekler niteliktedirler.

Poliptik eserlere Rönesans döneminde sıklıkla rastlanmaktadır. Yaygın olarak kilise ve katedrallerin altarlarında görülmektedir.

Politik eserlerin içinde en bilindik 1432 senesinde Hubert van Eyck ve Jan van Eyck tarafından yapılan Ghent Altarpiece poliptik eseridir.

Rogier van der Weyden tarafından yapılan Het Laatste Oordeel ve Piero della Francesca tarafından yapılan Madonna della Miserisirdia poliptik eserlere örnektir.

Bir Cevap Yazın