Pierre De Fermat kimdir?

17 Ağustos 1601 tarihinde Fransa’nın Beaumont-de-Lomagne kentinde dünyaya gelen fermat’ın babası zengin bir deri tüccarıdır. Babası aynı zamanda Beaumont-de-Lomagne ‘de ikinci konsolostu. Fermat ‘ın bir erkek kardeşi ve iki kız kardeşi vardı ve doğduğu şehir olan Beaumont-de-Lomagne’de büyüdü.
fermat
İlk öğrenimini Beaumont-de-Lomagne’de yapmıştır. Yargıç olmak için çalışmalarına Toulouse’de devam etmiştir. Fermat, memurluğunun yoğun işlerinden geriye kalan zamanlarında matematikle özel olarak uğraşmıştır.
Bordeaux ‘da ilk ciddi matematiksel araştırmalarına başlayan ünlü bilim adamı, 1629 yılında bir matematikçiye Apollonius ‘un Plane loci adlı eserinin, kendisinin düzenlemiş olduğu bir kopyasını sunmuştur. Bordeaux ‘dan, üniversitede hukuk eğitimi aldığı Orleans şehrine gitmiştir. Medeni hukuk alanında derece alan Fermat, Toulouse parlamentosunda meclis üyesi olma hakkını da kazanmıştır.

Fermat 1631 yılından itibaren bir hukukçu ve aynı zamandaToulouse ‘da bir devlet memuru olmuştur ve sahip olduğu bu işi nedeniyle ona Pierre Fermat olan adını Pierre de Fermat olarak değiştirme yetkisi verilmiştir. Fermat hayatının kalan kısmını Toulouse ‘da geçirdi. 14 Mayıs 1631 tarihindeki atamasından itibaren parlamentonun düşük meclisinde çalışan Fermat 16 Ocak 1638 tarihinde daha yüksek bir meclise atanmış ve 1652 yılında ceza mahkemesinin en yüksek makamına terfi etmiştir. 1650 ‘lerin başlarında veba yaşadığı bölgeyi fena vurmuş ve kıdemlilerin çoğu ölmüştü. Fermat ‘ın kendisi de vebaya yakalandı ve 1653 yılında öldü.

Matematikle de meşgul olan Fermat Toulouse ‘ya gittikten sonra Beaugrand ile matematik arkadaşlığını devam ettirmiş burada yeni bir matematik arkadaşı daha edinmiştir. Carcavi adında bu kişi Fermat gibi bir meclis üyesidir, ancak onları yakınlaştıran şey matematik olmuştur. Fermat Cercavi ‘ye matematik üzerine olan çalışmalarını anlatmıştır. 1636 yılında Carcavi Paris ‘e gitti ve Mersenne ve grubuyla temasa geçti. Carcavi ‘nin, Fermat ‘ın düşen nesneler ile ilgili olarak buldukları ile ilgili açıklamaları Mersenne ‘in büyük ilgisini çekti ve Pierre de Fermat ‘a bir mektup yazdı. 26 Nisan 1636 ‘da bu mektubu cevaplayan Fermat Mersenne ‘e bazı hataları belirtmenin yanında spiraller üzerindeki çalışmalarını ve Apollonius ‘un Plane loci adlı eserindeki düzenlemeleriyle ilgili açıklamaları yazdı. Fermat ‘ın spiraller üzerinde yaptığı çalışmaları, serbest düşmede nesnenin izlediği yolun hesaba katılması ile motive edilmiş oldu ve Pierre de Fermat ünlü bilim adamı Archimedes ‘in spirallerin altında kalan alanı hesaplamaya yönelik çalışmalarının genelleştirilmiş hallerinin metodlarını kullandı.

1643 – 1654 yılları arasındaki dönem Pierre de Fermat ‘ın Paris ‘teki meslektaşlarıyla ilişkilerinin zayıfladığı dönemlerdi. Bunun sebepleirnden biri, Fermat ‘ın işlerinin yoğunluğunun onun matematiğe fazla zaman ayırmasını engellemesiydi. Diğer bir nedeni ise1648 yılından itibaren Toulouse ‘u ciddi bir şekilde etkileyen Fransa ‘daki sivil savaştı. Fermat daha çok sayılar teorisi üzerindeki çalışmalarıyla, özellikle Fermat ‘ın son teoremi (Fermat ‘s Last Theorem ) ile bilinir. Modern sayılar kuramının kurucusu olarak kabul edilen 17. yüzyıl matematikçisi Pierre de Fermat´nın adını taşıyan bu teorem, şu şekilde ifade edilebilir:

Herhangi x, y, ve z pozitif tam sayıları için, ifadesini sağlayan ve 2´den büyük bir doğal sayın yoktur.

Bir Cevap Yazın