Perakendecilikte iş fırsatları hangi alanlardadır?

iş fırsatlarıGünümüzde perakendecilik sektöründe gerek girişimcilere gerekse bu alanda çalışmayı düşünen kişilere çok çeşitli iş fırsatları ortaya çıkmaktadır. Özellikle, perakendeciliğin yoğun emek yapısı, her yıl farklı perakendeci türlerinin ortaya çıkması ve perakendecilerin sayısının artması gibi etkenler bu fırsatları olumlu yönde etkiler.

Perakendecilikteki iş fırsatları

Bu konuda ilk olarak girişimcilere yönelik iş fırsatları, gıda, giyim, mobilya ve dayanıklı tüketim malları gibi birçok iş alanında kendi işyerlerini kurabilir. Her alandaki gibi perakendecilik sektöründe de başarılı girişimci öyküleri vardır. Girişimciliğe örnek verirsek, herkesin yakından tanıdığı Vehbi Koç’u gösterebiliriz. Bakkal işletmeciliğiyle başlayan girişimcilik serüveninden bugün geldiği noktalara herkes tanıktır. Bunun gibi pek çok başarılı girişimci örnekleri verilebilir. Bunun dışında yine girişimciler için başka seçeneklerden birisi, bayilik verme ve almadır. Gelişmiş ülkelerde çok fazla yaygın olan bayiliklerle yapılan perakendecilik, ülkemizde de bu alanda girişimcilere yeni faaliyet alanları ortaya çıkarır.

Bu konudaki fırsatlar ise;

Bayilik Verme: Çeşitli alanlarda girişimciler, belirli şartlar ve ücret karşılığında, ürün ya da hizmet satış hakkını başka kişi ve kuruluşlara verebilir. Örneğin, McDonald’s, Kentucy Fried Chicken ve Avis’in bayilik vermesi gibi. Ulusal firmalar ya da uluslararası zincirlerde bayilik verebilir.

Bayilik Alma: Benzer şekilde, girişimciler, belli şartları ve ücret ödemeyi kabul edip, çeşitli kuruluşlardan ürün veya hizmet satış hakkını satın alıp perakendecilik sektöründe çalışabilir. Bu tür girişimcilik fırsatlarının riski az olması nedeniyle, bu alana girmeyi düşünenlere oldukça avantajlı bir yatırımdır. Örneğin, bir girişimcinin McDonald’s, Kentucy Fried Chicken ve Avis’ten bir bayilik alması gibi. Bayilik ulusal firmalardan alınacağı gibi uluslararası zincirlerden de bayilik alınabilir. Perakendecilikte kariyer fırsatları ise belli bir ücret karşılığında, özellikli mağazalardan birinde kişinin kendi özellikleri ile uygun olarak seçebileceği iş fırsatları anlamına gelir.

Perakendecilikteki çeşitli görevler şunlardır;

Alışveriş Merkezleri Yöneticiliği: Ülkemizde 1990’lı yıllarda açılmaya başlamış olan alışveriş merkezleri 2000 yıllarda daha fazla gelişmiştir. Açılan AVM’ler için yönetici ihtiyacı daha fazla artmaktadır. AVM’ler özellikleri bulunan kuruluşlardır. Bu yüzden özelliklerine uygun yöneticilerin burada görev alması gerekir.

Mağazalar Koordinatörü: Mağazalar koordinatörü zincir mağazaları olan perakendecilerin talep ettiği görev türlerinden biridir. Şirketin stratejilerini ve politikalarını uygulamasında mağazalar arası koordinasyonu sağlama görevleri vardır.

Satın Alma Yöneticisi: Bir ürün türü için tüm mağazalarda satış ve kâr tahminlerini planlayarak, kontrol eder.

Mağaza Yöneticisi: Bir mağazadaki tüm personeli ve faaliyetleri idare ederler. Zincirde bulunan diğer birimlerle faaliyetleri koordine etme görevleri vardır.

Mağaza Yöneticisi Yardımcısı: Ürün stratejilerini ve politikalarını uygulamasına yardımcı olurlar.

Bölüm Yöneticisi: Mağazada bir bölümdeki ürünlerin sergilenmesi, burada ürün akışının analiz edilmesini ve satış personelinin yönetimini ve eğitimini üstlenir. Şube mağazalarında ürün seçiminde satın alma yöneticilerine de yardımcı olurlar.

Bölüm Yönetici Yardımcısı: Bölüm yöneticisinin denetiminde çalışır. Personel, stok kontrolü ve diğer mağaza faaliyetlerinin yönetiminde yardımcı olurlar.

Grup Yöneticisi: Farklı ürün gruplarına göre oluşturmuş bölüm yöneticilerini yönetir. Bu bölümdeki yöneticileri eğitir, denetleyerek, değerlendirir.

Kategori Yöneticisi: Kategorilerde çeşitli ürün grupları vardır. Kategori yöneticisi sadece kendi ürün grubunun ürünlerinin satın alınması, fiyatlandırılması gibi faaliyetleri yapar.

Ürün Yöneticisi: Farklı bölümler arasındaki satış çabalarını koordine etmektedir. Mağaza yöneticileriyle satın alma sorumluları arasındaki bağlantıyı sağlar. Grup yöneticileri gibidir, fakat ürün sorumlulukları daha fazla olur.

Halkla İlişkiler Yöneticisi: Perakendecinin başarılarının kamuoyu tarafından farkına varılmasını sağlarlar. Kamuoyunun tutumunu ölçer. İşletmenin kamuoyunda olumlu imajını oluşturma ve bunu devam ettirme işlerini yönetir.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Müşterilerin sorunlarını ve şikâyetlerini çözüme ulaştırmak amacıyla kurulan birimin etkin bir şekilde çalışmasını sağlarlar.

Gıda Mühendisleri: Bunu üstlenen mühendisler, genellikle süpermarket ve hipermarket gibi büyük gıda perakendecilerinde ürünlerin tüketiciye sunulmadan evvel denetlenmesini üstlenirler.

Satış Gücü (Satış Elemanları): Tüketicilerin uygun tercihleri yapmasında ve doğru ürünleri satın almasında yardımcı olurlar. Müşterilerin şikâyetleriyle ilgilenirler. Bazı ürünlerin stoklanmasında ve bazı ürünlerin sergilemesine yardımcı olurlar. Stokta olmayan ürünleri belirlerler. Bir kasiyer gibi de hizmet verebilirler. Satış gücünü oluşturanlar satış danışmanı, asistanı, satış temsilcisi ve müşteri temsilcisi gibi unvanlar alabilirler. Günümüzde sanal satış elemanları da aranır.

Depo Sorumlusu: Bir perakendecinin deposunda olan malların taşınması ve saklanması gibi işleri yaparlar. Stokların kayıtlarını tutarlar.

Bir Cevap Yazın