Pediatri nedir?

Latince adı pediatri olan çocuk hastalıkları ana bilim dalı 0-18 yaş arası grupla ilgilenen bir ana bilim dalıdır. Bu ana bilim dalı hastalarını bebek, çocuk ve ergen olmak üzere üç grup altında incelemektedir.
ççç
Pediatri sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcük olmayıp ilk kez yunanlılar tarafından kullanılmıştır. Pediatri sözcük anlamı olarak bakıldığıldığında erkek çocuk ya da erkek doktor manasına gelmektedir. Pediatr ilk olarak 19. Yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış olup diğer bilim dallarıyla kıyaslandığında yeni bir ana bilim dalı olarak gösterilebilir. 1830 ile 1919 yılları arasında yaşamış olan Arthur Jacobi bu ana bilim dalının gelişmesinide büyük katkıda bulunmuştur. Bundan dolayı Arthur Jacobi pediatrinin babası olarak kaubl edilmektedir.

Çocuklar için çıkarılmış olan ilk yazılar çok eskilere dayanmaktadır. MS 2. yüzyılda Soraenus isminde bir bilgin ilk yazıyı manuskripti adında ki ilk yazıyı yazmıştır. Kitap olarak da çocuk hastalıkları ile ilgili olan ilk yazıyı 865 ile 925 yılları arasında yaşamış olan İranlı bilgin Rhazes yazmıştır. Pediati alanında ilk basılmış kaynak kitap İtalya Begallerdennin 1472 yılında basılmış olan çocuk hastalıkları el kitabıdır.
Çocuklara özel olarak açılmış olan ilk hastane Fransa’da açılmış olan Hopidal Des Enfants Molodes adlı hastanedir. Bu hastanede yalnızca çocuklara hizmet verilmiştir.

Pediatri ana bilim dalı çocuklarla ilgili hemen hemen her bölümü incelemektedir.
Pediatri bir bebeğin doğumundan ve anne sütü ile beslenmesinden başlayarak onun hayata en sağlıklı bir şekilde adım atmasına kadar olan bütün aşamalarla yakından ilgilenmektedir. Pediatri çocukların rutin kontrolleri, aşıları, gelişimleri konusunda anne-babaya bilgi verme gibi konularda çok hassas davranan bir ana bilim dalıdır.

Pediatrinin alt bilim dalları şunlardır:
1. Çocuk Acil : Acil durumlar için kullanılan pediatrinin alt ana bilim dalıdır.
2. Çocuk Endokrinolojisi: Çocukların hormonel dengesi ile metabolik gelişim dengesi ile ilgilenmektedir. Yeni doğan bebeklerden 18 yaşına kadar olan ergenlere kadar geniş bir yelpazeyle ilgilenir.
3. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları: Çocuklarda meydana gelen alt ve üst solunum yolları, sindirim sistemleri, üriner bölge böbreklerde meydana gelen enfeksiyonların nedenlerini araştıran ve uygulayan bir ana bilim dalıdır.
4. Çocuk Gastroenterolojisi: 0-18 yaş arası bütün dönemleri kapsayan bu ana bilim dalı daha çok, bütün sindirim sistemi, yemek borusu, mide, bağırsaklar, karaciğer ve safra kesesini incelemektedir.
5. Çocuk Genetik Hastalıkları: Çocukların genetik yapısını incelemektedir. Çocuklarda meydana gelen bir takım kalıtsal hastalıklar ve genetik hastalıkları incelemektedir. Spastik ve otistik gibi hastalıklara önceden tanı konulmasını sağlamaktadır.
6. Çocuk Göğüs Hastalıkları: Göğüs ile ilgili tüm hastalıklar ile ilgilenir.
7. Çocuk Hematolojisi: Kanda meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenmektedir.
8. Çocuk Onkolojisi: çocuklarda oluşan kanser hastalıklarıyla ilgilenmektedir.
9. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları: Bağışıklık sistemleri ile ilgilenmektedir. Bağışıklık sistemlerinin geliştirilmesiyle uğraşmaktadır.
10. Çocuk Kardiyolojisi: Anne karnındaki bebeğin kalbinde meydana gelen herhangi bir olumsuz durumdan tutun da 18 yaşına kadar olan bütün çocuklardaki kalp rahatsızlıkları ile ilgilenmektedir.
11. Çocuk Metabolizma Hastalıkları
12. Çocuk Nefrolojisi: Çocuk böbrek hastalıkları ile ilgilenmektedir. Böbreklerde meydana gelen iltihaplanmaların teşhis ve tedavisini yapar.
13. Çocuk Nörolojisi: Kas, omirilik, sinir ve beyin hastalıkları ile ilgilenmektedir.
14. Çocuk Romatolojisi: çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklar ile ilgilenmektedir.
15. Çocuk Yoğun Bakımı: hayati önem taşıyan bir bölümdür. Erken doğum (prematüre doğum), solunum güçlüğü, nöbet,doğumsal kalp hastalıkları, sarılık, menejit gibi hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilenir.
16. Neonatoloji(Yeni doğan): Bu ünite hayati önem taşımaktadır. Bebeklerde ilk 28 gün çok önemlidir. Bebeklerin gelişimi ile ilgilenir.

Bir Cevap Yazın