Patent tescil süreci nasıl işlemektedir?

Bildiğiniz üzere patent, geliştirdiğiniz bir ürünün haklarını tamamen satın almanız anlamına gelmektedir. BU kelime daha çok, marka, slogan, isim hakkı tescil işleriyle karıştırılmaktadır. Ama patent tescil işinin ana özü, piyasada hiçbir şekilde benzeri olmayan, bir ihtiyacı gideren sanayiye yönelik buluşları tesciline dayanır. Dolayısıyla işleyiş bakımından diğerlerden farklıdır.  images

Ürettiğinizi düşündüğünüz bir ürünün patentini almanız, onu sattığınızda emtialaşma riskine binaen haklarınızı koruma altına almanız demektir. Dolayısıyla bir kişi, sizin buluşunuzu kopyalayarak, haksız kazanç elde etmeye başladığı anda, yasal olarak patenti size ait olan ürünün kopyasını toplatma, tazminat davası açarak, maddi ve manevi zararların telafisini isteme hakkına doğal olarak sahip olmuş oluyorsunuz.

Patent işleyiş süreci….

Herkes ben bir şey icat ettim diyerek, patent tescil işlemlerine başvuramaz, oraları meşgul edemez. Bunun için patent enstitülerine gittiğinizde ilk olarak, ortaya çıkardığınız eserin gerçekten bir icat olup, olmadığı tahlil edilir. Bu işlem yapılırken patent enstitüsü tarafından atanan alanında uzman vekiller, buluşu veya icadı incelerler. İnceleme sonucunda rapor hazırlar ve ilgili komisyona sunarlar. Olumlu bildirim alındığında icat sahibine dönülür. Kendisinden de icadını tarif etmesi için sunum istenir. Kişi gerekli sunumu yaptıktan sonra, patent vekilleri icat hakkında ifadename hazırlarlar. Bu rapor niteliğindeki açıklamalar bir üst kuruma, dilekçe ve belli bir ücret ödeme karşılığında gider.

Söz konusu rapor üst komisyonca da incelenir. Eğer bu komisyon icadı kabul etmezse, patent alınamaz. İcat sahibi kendisine gönderilen olumsuz rapor ve bildirim üzerine, patent vekillerinin de desteğiyle ikinci bir itirazda bulunur ve teknik incelemenin tekrarını talep eder. Bunun üzerine komisyon ister kabul eder, isterse red eder. İşleyiş bu şekilde sonlanır.

Bir Cevap Yazın