Pandora nedir?

Avrupa medeniyetinin kendine ata olarak benimsediği Eski Yunan medeniyetinin en popüler efsanelerinde adı geçen Pandora, çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olan Eski Yunan toplumunda en önemli tanrı olarak görülen Zeus tarafından yaratıldığına inanılan bir kadındır. “Tanrıların hediyesi” manasına gelen Pandora, Tanrı Zeus’un insanoğlunu cezalandırmak için yarattığı çok güzel bir kadın olarak bilinir. Prometheus’un kardeşi olan Epimetheus’un ateşi kendisinden çalarak insanoğluna vermesine çok kızan Zeus, intikamını almak için farklı bir yol izlediğine ve Pandora’yı da bu nedenle yarattığına inanılır. Üstün bir zekaya ve tanrısal bir güzelliğe sahip olan Pandora’ya aşık olan Epimetheus kardeşi Prometheus’un tüm uyarılarına rağmen Pandora ile evlenir. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu Yunan efsanesi de Epimetheus’un Zeus tarafından gönderilen Pandora ile evlenmesiyle başlar.

Kardeşinin uyarılarına kulak asmayan Epimetheus Pandora ile evlendikten sonra Tanrı Zeus kendine bir düğün armağanı gönderir. Topraktan yapılmış ve fiziksel görünümü ile çömleği andıran bir kavanoz olan bu hediyenin günümüzde Pandora’nın “Kutusu” olarak anılmasının nedeni ise basit bir çeviri hatasıdır. Zira Zeus’un Epimetheus’a düğün hediyesi olarak gönderdiği ve Pandora’nın Kutusu olarak bilinen hediye aslında topraktan yapılmış bir kavanozdur. Zeus her ne kadar Epimetheus’a bu hediyeyi gönderse de ağzı kapalı olan bu kavanozun asla açılmaması gerektiğini söyler ve böylece gizem de başlamış olur. Efsanede anlatıldığına göre Zeus’un Epimetheus ve Pandora’ya bu hediyenin asla açılmaması gerektiğini söylemesinin nedeni, kavanozun içinde büyük bir kötülük olmasıdır.

Pandora ile ilgili anlatılan bu efsanenin en ilginç yanı, Pandora’nın merakına yenik düşerek Zeus’un hediyesini açmasıdır. Epimetheus ile evlendikten sonra Zeus’un hediyesinin gizemine kapılan Pandora bir gün dayanamaz ve kavanozun kapağını açar. Pandora’nın kapağı açması ile kavanozun içinde saklı duran kötülük dünyaya yayılmaya başlar ancak Pandora durumu fark ederek kısa bir süre içinde kavanozun kapağını tekrar kapatır. İşte tam da bu aşamada efsane farklı bir boyut kazanmaktadır çünkü Pandora’nın hediye içindeki tüm kötülüğün yayılmasına izin vermediği düşünülür ki, bu da insanoğlu için “umut” manasına gelmektedir.

Pandora içinde yaşadığı dünyanın dertlerden ve karmaşalardan uzak bir ortam olmasına rağmen yalnızca merak duygusuna yenildiği için Zeus’un hediyesini açar. Eski Yunan efsanesinde Pandora’nın kavanozun kapağını açması aslında kadınlara özgü olan merak duygusunu simgelemektedir. Tüm bunların ötesinde Pandora ile ilgili anlatılan farklı hikayeler de bulunmakta ve Pandora’nın hediyenin kapağını açması ile tüm kötülüğün dünyaya yayıldığı da anlatılır. Anlatın bu farklı hikayelerin sonunda, Pandora dünyaya kötülüğün yayılmasına sebep olduktan sonra Zeus’un armağan olarak verdiği kavanoz tarafından esir alınır.

Rahnansaika

Bir Cevap Yazın