Otobiyografi ve anı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Anıların, kişinin kendisi hakkında bilgi ve yaşamında kesitler verilmesi nedeniyle zaman zaman otobiyografi gibi yazı türleri ile karıştırıldığı olmaktadır.

Anı, kişinin kendi hayatında yaşadığı olayları kaleme aldığı yazı türüdür. Diğer bir deyişle kişinin hatıralarını kaleme almasıdır. Bu nedenle bu yazı türlerine hatıra da denilmektedir.

Otobiyografi ise kişinin kendi kaleminden kendi hayatının tümünü kronolojik olarak anlatma tekniğidir.

Anı ve otobiyografi olmak üzere ikisi de birinci kişi ağzından yazılır.

Otobiyografi kişinin kendisini anlatır. Anı diğer kişiler ile yaşadıkları olaylara yer verir.

Otobiyografi bir nevi başrol oynamaya benzer, öznesi tektir. Anı ise içinde kendisinin de yer aldığı bir belgeseli anlatmak gibidir, içinde birçok özne mevcuttur.

Otobiyografide kişinin görüşüne yer verilir. Anıda kişinin görüşünün yanı sıra çevresindekilerin ve genel olarak toplumun bakış açısına da yer verilir.

Otobiyografide kişinin bütün yaşamı kronolojik olarak sıralanır. Anı kişinin yaşamından sadece birkaç kesiti sunar.

Otobiyografinin anıdan farkı, kişinin doğumundan itibaren otobiyografinin oluştuğu zamana kadar geçen sürenin daha yüzeysel olarak kaleme alınmış olmasıdır. Anılar daha ziyade detaylarla harmanlanmıştır.

Bir Cevap Yazın