Ötenazi nedir?

Ötenazi (ya da ötanazi) kelimesi Yunanca’dan türemiş bir kelimedir ve “iyi ölüm” şeklinde bir anlama sahiptir. Ötenazi, ölümcülotenazi bir hastalığın, ızdıraplı bir durumun, yaşanmaz koşulların içinde olan bir kişinin hayattan zevk alma duygusunu tamamen yitirmesi nedeniyle, kendi ölümünü talep etmesidir. Günümüzde, ötenazi, ızdıraplı ve şifası olmayan bir hastalık nedeniyle hastaların kendi talepleri ile hayatlarına son verilmesi şeklinde görülmektedir.

Ötenazi iki şekilde olabilmektedir:

  • Aktif ötenazi
  • Pasif ötenazi.

Aktif ötenazi, bir enjeksiyon ile ölümü gerçekleştirme gibi direkt bir müdahale ile uygulanan ötenaziye verilen isimdir. Bu şekli ile ötenazi yasal bir uygulama değildir ve birçok ülkede yasaklanmış bir uygulamadır.

Pasif ötenazi, ölüme sebebiyet veren direkt bir müdahale söz konusu olmamakla beraber, hastalığın tedavisinin gerçekleştirilmemesi, yarıda kesilmesi gibi iyileştirici ve ömrü devam ettirici eylemlerin yerine getirilmemesi nedeni ile dolaylı olarak yaşama son verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu şekilde bir ötenazi uygulamasını direkt yasalarla engellemek söz konusu olamamaktadır.

Yaşam hakkı en kutsal haktır. Kişilerin her ne sebeple olursa olsun yaşam haklarını kendi iradeleri ile sonlandırma haklarının olması doğal olarak karşılanamaz. Zira, bir yaşam beraberinde birçok yaşam için ayrılmaz parçadır. Bir annenin evladının, bir evladının annesinin ya da babasının, bir kişinin en sevdiğinin böyle bir irade sergilemesi diğer bağlantılı kişilerin yaşamları üzerindeki negatif etkileri nedeni ile uygulanamaz bir durumdur ve yasalarla engellenmesi de doğal karşılanmalıdır.

Dini inanışlar da ötenaziyi farklı şekillerde ele alabilmektedir. İslamiyette ötenazi kesinlikle uygun görülmemiştir. Zira, İslam dininde “Allah’ın verdiği canı yine Allah alır.” şeklinde yerleşik bir hüküm söz konusudur. İnsana can, Allah tarafından verilmiştir ve o can ile ilgili iradeyi sadece Allah gösterebilecektir. Kişiler, canlarını bir emanet olarak algılamalı, hem kendi canlarına, hem de başka canlara karşı sorumluluk duymalıdır.

Bir Cevap Yazın