Osman Gazi kimdir?

osman_gazi

Altı asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi, hicri olarak 656 miladi 1358 tarihinde Söğüt’te dünyaya gelmiştir. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi ise Hayme Hatun’dur. Tarihi bilgilere göre,  Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biri olan Osman Gazi uzun boylu, esmer tenli, ela gözlü, kalın kaşlı, yuvarlak yüzlü ve cana yakın biridir. Dürüst, cesur, tedbirli, cömert ve adaletli olan değerli bir devlet adamıydı. Fakirleri devamlı kollayan, gözeten, yedirip- içiren ve gidermeyi çok seven bir zat idi. Diğer kardeşlerinden büyük olmamasına rağmen idareci olmak hususunda ayrı bir kabiliyete sahip idi. Bundan dolayı babası Ertuğrul bey vefat ettikten sonra aşiret beyleri tarafından yapılan ittifakla aşiret reisi olarak kabul edilmiştir.

Osman Gazi, 1281 tarihinde Söğüt’te 23 yaşında aşiretin yönetimine geçmiştir. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok usta olan Osman Bey aşiretin ileri gelenlerinden olan ilk olarak Ömer Bey’in kızı Mal Hatunla evlenir ve bu evlilikten Orhan Gazi dünyaya gelir.

Osman Gazi, kurulacak bir imparatorluğun manevi temellerinin atılmasına önderlik eden Ahi şeyhlerinden olan Şeyh Edebali’nin çok saygı duymakla  nasihatlerine çok değer veren duyarlı ve bilgili bir insan idi. Bu zamanlarda ara sıra Şeyh Edebali’nin Eskişehir de bulunan dergahına gider ve bazen misafir kalırdı. Bir ziyaretlerinin birinde gece kalırken bir rüya görür. Sabah olunca da rüyayı Şeyh Edebali’ye anlatır. Şey rüyayı dinledikten sonra Osman beye hitaben müjdeler olsun diyerek rüyayı tevil eder: ‘’Cenab-ı Hak sana ve senin evlatlarına saltanat verecek bütün dünya senin evlatların himayesinde olacak ve kızım da seninle evlenecek.’’ Bu hadiseden sonra şey kızı olan Bala Hatunu Osman bey ile evlendirir. Ve bu evlilikten Alaattin isminde bir oğlu olur.

Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Gazi, Orhan Gazi Bursa’yı fethettiği  sıralarda yani 1326 da vefat eder. Vasiyeti gereğince kabri Bursa’nın fethinin sonra Bursa’da defin edilmiştir. Kabri şu anda Bursa’da Hisar’da bulunan gümüşlü kümbette bulunmaktadır.

Rivayetlere göre Osman bey vefat ettiğinde bir at zırhı, bir çizme, birkaç tane sancak, kılıç, mızrak, tirkeş, birkaç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık gibi birkaç parça eşyası bulunduğu yazılmaktadır.

Osman Gazi’nin iki evlilikten toplam olarak 7 erkek çocuk ve bir kız çocuğu olmak üzere 8 tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek çocukları Orhan gazi, Alaattin bey, Savcı bey, Melik bey,  Pazarlı bey, Hamdi bey, Çoban bey ve kızı Fatma hatundur.

Bir Cevap Yazın