Organik tarım nedir, nasıl yapılır?

organik tarımOrganik tarım yeşil gübre, kompost, bitki nöbetleşmesi ile biyolojik zararlıların kontrolünü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamak için mekanik işleme dayalı bir tarım yöntemidir. Organik tarım yapılırken GDO, hayvan yem katkıları, hormonlar, pestisit ve sentetik gübrelerin kullanımı reddedilmekte ya da bunların kullanıma belli sınırlamalar getirilmektedir. Organik tarımda amaç, toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım ile kirletilmesinin önlenmesi, temiz malzemeler ve teknikler sayesinde üretilen tarım ürünleriyle insan, hayvan ve çevre sağlığı için olumlu katkı yapmaktır.

Ülkemizde 1990 yılından itibaren organik ürün pazarı hızlı bir şekilde bir artış göstermiş ve bununla birlikte organik üretim yapılan tarım alanları da giderek artmıştır. Günümüzde ortalama 32,2 milyon hektarlık alanda organik üretim yapılmakta ve bu alanlar tüm tarım alanlarının % 0,8’ine denk gelir.

Organik tarım yapmak için sertifika alma zorunluluğu vardır

Organik tarım sırasında ilaçlama, kimyasal gübreleme, hormon gibi çevre ya da insan sağlığına olumsuz etki yapacak ve verim artıracak yöntemler kullanılmaz. Organik tarım yapılırken izin verilen kimyasal elementlerin toprağa ilave edilmesi ve elementer kükürt gibi ekolojik sistem için ve insan sağlığına zararı olmayacak ilaç uygulamaları yapılabilir. Organik üretim yapan bir çiftçinin, uluslararası bir denetleme şirketi tarafından verilen sertifikaya sahip olmak zorunluluğu vardır. Ülkemizde organik tarım sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrol ve denetimi altında yapılır.

Organik sebze yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Organik sebze yetiştiriciliği kimyevi gübreler ile zirai tarım ilaçlarının bazı zararlı sonuçlarına karşı, çevre ve insanlar için yapılan sağlıklı tarım uygulamalarıdır. Bir yetiştirici doğal tarım uygulamaları yapıyor olsa bile sertifika kuruluşları tarafından denetlenerek onay almadan organik tarım terimini kullanamamaktadır. Organik sebze yetiştiriciliği sırasında, zararlı zirai ilaçlar ve kimyevi gübreler yerine daha farklı araçlar kullanarak verim elde edilmektedir. Doğal gübre kullanılması, kardeş bitkilerin ekimi, değiştirerek ekim yapılması, zararlıları yok edebilecek canlılara cazip gelen uygulamalar, damla sulama ile malçlama, organik sebze yetiştiriciliğinin temel yöntemlerdir. Bunun yanında organik tarımda pestisit kullanıma izin verilen birkaç istisnai durum dışında, bunun kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Organik sebzeleri bahçenizde ya da hobi bahçelerinde yetiştirebilirsiniz

Organik sebzelere, satın almak dışında ulaşmanızın bir başka yolu ise, bunları kendi bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Eğer böyle kendinize ait bir bahçeniz bulunmuyorsa, bağlı bulunduğunuz belediye ya da özel sektörün hizmetinize sunduğu, organik tarım esasları çerçevesinde olan hobi bahçelerinde de kendi organik ürününüzü yetiştirme şansınız bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın