Ömer Seyfettin kimdir?

11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir Gönen’de doğan yazarın babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey annesi ise Fatma Hanımdır. Dört çocuklu bir ailenin çocuğu olan Ömer Seyfettin’in iki kardeşi küçük yaşta vefat etmiştir. Yazar eğitim hayatına Gönen’de bir mahalle mektebinde başlamıştır. Babası Ömer Şevki Bey’in işinden dolayı Gönen’den ayrılması nedeni ile aile İnebolu ve ‘Ayancıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir.
Ömer Seyfettin, ilk olarak Mekteb-i Osmanî’ye, 1893 ders yılı başında ise Askerî Baytar Rüştiyesi’nin subay çocukları için özel olarak açılmış olan sınıfına kaydedilmiştir. 1896 yılında bu okulu tamamlayarak Kuleli Askeri İdadisi’ne yazılmıştır. Daha sonra Edirne Askerî İdadîsi’ne devam etmiştir. Edirne’deki öğrenciliği sırasında ilk edebi çalışmaları olan şiirlerini yazmıştır.

1900 yılında İdadî’yi bitirerek İstanbul’a dönen Ömer Seyfettin Mekteb-i Harbiye-i Şahâne’ye başlamıştır. İstanbul’da Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın yazarlık hayatına resmiyet kazandırmıştır. 1903 yılında Makedonya’da çıkan karışıklık üzerine “Sınıf-ı müstacele” denilen bir hakla okulundan sınavsız mezun olmuştur.

Ömer Seyfettin, okulundan mezun olduktan sonra piyade asteğmeni olarak merkezi Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu’nun İzmir Redif Tümeni’ne bağlı olan Kuşadası Redif Taburu’na tayin edilmiştir. 1906 yılında İzmir Jandarma Okulu’na öğretmen olarak atanan Ömer Seyfettin, burada yeni gençlerle tanışacaktır.

Ocak 1909 yılının Ocak ayında Ömer Seyfettin Selanik Üçüncü Ordu’da görevlendirilmiştir. Manastır, Pirlepe, Köprülü, Cumâ-yı Bâlâ kasaba ve köylerinde görev yapan yazar, Bulgaristan’da bulunan Razlık kasabasının Yakorit köyünde bölük komutanlığı yapmıştır. Balkan çetecilerinin Türk düşmanlığını anlattığı ‘’Beyaz Lâle’’, ‘’Bomba’’, ‘’Tuhaf Bir Zulüm’’ adlı hikayeleri bu görevleri ifa ederken edindiği izlenimler sonucu yazmıştır. İstanbul’da ve Selanik’te çıkan çeşitli dergilerde yazıları ve hikayeleri takma isimlerle yayımlanmıştır.
1910 yılında askerlik görevinden ayrılan yazar, yaşamını yazar ve öğretmen olarak sürdürmek üzere Selanik’e yerleşmiştir. Genç Kalemler dergisinde yazılar yazmaya başlamıştır.
Genç Kalemler yazı heyetini Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine dağılmak zorunda kalmıştır. Ömer Seyfettin’in sivil hayatı bir yıl kadar kısa bir süre sürmüştü. Orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya Kuşatması’nda esir düşmüştür.
Atina yakınlarındaki Nafliyon kasabasında 10 ay boyunca esaret hayatı yaşamıştır. Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi hikâyelerini bu esaret hayatında yazmıştır. Türk Yurdu’nda eserleri yayımlandı. 1913 yılında esareti bitince İstanbul’a dönen Ömer Seyfettin, 23 Ocak 1913 tarihinde Enver Paşa’nın organize ettiği Bâb-ı Âli Baskını’na katılmıştır. Türk Sözü dergisinin başyazarlığı görevinde bulundu. Kabataş Sultanisi’nde 1914 yılında öğretmenlik görevine başladı ve bu görevini ölünceye kadar devam ettirmiştir. 1915’te İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey’in kızı Calibe Hanım’la evlenen yazarın bu evlilikten bir kızı olmuştur. 1918’de boşanmıştır. 25 Şubat 1920’de hastalığı artan yazar, 4 Mart’ta hastaneye kaldırılmış ve 6 Mart 1920’de hayata vefat etmiştir.

Romanları
1. Ashâb-ı Kehfimiz (1918)
2. Efruz Bey (1919)
3. Yalnız Efe (1919, 1988)
Risale
1. Yarınki Turan Devleti
Öyküleri
1. Acaba Ne idi?
2. Acıklı Bir Hikâye
3. Aleko
4. And
5. [kaşağı]]
6. Aşk Dalgası
7. Aşk ve Ayak Parmakları
8. Apandisit
9. At
10. Ayın Takdiri
11. Ay Sonunda
12. Baharın Tesiri
13. Bahar ve Kelebekler
14. Balkon
15. Başını Vermeyen Şehit
16. Bekarlık Sultanlıktır
17. Beyaz Lale
18. Beynamaz
19. Birdenbire
20. Binecek Şey
21. Bir Hatıra
22. Bir Hayır
23. Bir Kayışın Tesiri
24. Bir Temiz Havlu Uğruna
25. Bir Vasiyetname
26. Bit
27. Bomba
28. Büyücü
29. Cesaret
30. Çanakkale’den Sonra
31. Çakmak
32. Çirkinliğin Esrarı
33. Dama Taşları
34. Devletin Menfaait Uğruna
35. Diyet
36. Dünyanın Düzeni
37. Düşünme Zamanı
38. Eleğimsağma
39. Elma
40. Efruz Bey
41. Falaka
42. Ferman
43. Fon Sadriştayn’ın Karısı
44. Fon Sadriştayn’ın Oğlu
45. Forsa
46. Gizli Mâbed
47. Gürültü
48. Havyar
49. Hafiften Bir Seda
50. Horoz
51. Hürriyet Bayrakları
52. İffet
53. İki Mebus
54. İlk Cinayet
55. İlk Düşen Ak
56. İlk Namaz
57. İnsanlık ve Köpek
58. İrtica Haberi
59. Kaç Yerinde
60. Kaşağı
61. Kerâmet
62. Kıskançlık
63. Kızıl Elma Neresi?
64. Koleksiyon
65. Korkunç Bir Ceza
66. Kumrular
67. Kurbağa Duası
68. Kurumuş Ağaçlar
69. Külah
70. Kütük
71. Lokanta Esrarı
72. Makul Bir Dönüş
73. Mehdi
74. Mehmaemken
75. Memlekete Mektup
76. Mermer Tezgah
77. Miras
78. Muayene
79. Muhteri
80. Müjde
81. Nakarat
82. Namus
83. Nasıl Kurtarmış?
84. Nadan
85. Nezle
86. Niçin Zengin Olmamış?
87. Nişanlılar
88. Nokta
89. Öpücüğün İlkel Bİçimi
90. Pamuk İpliği
91. Pembe İncili Kaftan
92. Perili Köşk
93. Pireler
94. Primo Türk Çocuğu
95. Ruzname
96. Rüşvet
97. Rütbe
98. Sivrisinek
99. Şefkate İman
100. Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
101. Tavuklar
102. Teke Tek
103. Terakki
104. Teselli
105. Topuz
106. Tos
107. Tuhaf Bir Zulüm
108. Tuğra
109. Türbe
110. Türkçe Reçete
111. Uçurumun Kenarında
112. Uzun Ömer
113. Üç Nasihat
114. Velinimet
115. Vire
116. Yalnız Efe
117. Yeni Bir Hediye
118. Yemin
119. Yuf Borusu Seni Bekliyor
120. Yüksek Ökçeler
121. Yüzakı
122. Zeytin Ekmek
123. Akşam Sefası
124. Yiğit Çocuk
125. Okul Çocuğu
126. Bir Çocuk Aleko

Bir Cevap Yazın