Ohm Kanunu nedir?

Formülü incelendiğinde çok basit bir şekilde Volt yani potansiyel farkın R yani dirence bölünmesinden ibaretmiş gibi görünen Ohm Kanunu, I harfi ile ifade edilen amperin bulunmasını sağlayan basit bir ifadeden daha fazlasıdır. Ohm Kanunu elektrik devrelerinde iletken üzerindeki iki ölçüm noktası arasından geçen akımın Voltaj yani potansiyel fark ile doğru orantılı iken, dirençle ters orantılı olduğunu ifade etmektedir. Evrende bulunan maddelerin oldukça büyük bir bölümü Ohm Kanunu kapsamında girse de, yarı iletkenler grubu bu durumun dışında kalan istisnalar arasında yer almaktadır. Bu tür özel bir duruma sahip olan maddelerin akım ve gerilim bağlantıları oldukça karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Ancak yine de evren genelindeki bilinen maddelerinin büyük bir bölümünün Ohm Kanunu kapsamın girdiği söylenebilir.

Ohm Kanunu elektrik akımı üzerine yapılan karmaşık çalışmalardan ziyade basit devrelerle ilgili hesaplamalar yapılmasına imkan sağlar. Basit bir elektriksel devrede bağlı kabloların arasından geçen akım ya da gerilim, Ohm Kanunu kullanılarak kesin bir şekilde hesaplanabilir. Ohm Kanunu her ne kadar basit devrelerdeki teller üzerinden geçen akım ve gerilimin hesaplanmasını sağlasa da, hala modern elektrik ve elektronik mühendisliği için önem arz eden temel bir yasadır. Elektrik devrelerindeki akım ve direnç arasındaki ilişkiyi makro düzeyde inceleyen Ohm Kanunu, fizik biliminde Newton Kanunlarına da benzetilmektedir. Nasıl ki Newton tarafından geliştirilen yasalar makro fizikte günümüzde dahi kullanılıyorsa, Ohm Kanunu da modern mühendislik bilimleri gelişse de bir temel olarak geçerliliğini korumaktadır. Ancak söz konusu Newton kanunlarının söz mikro fizikte incelenen atomaltı parçacıklara geldiğinde yetersiz kaldığı da aşikardır.

Elektrik devrelerinin eşitliğinde elektronik mühendisliğinin hala kullandığı bir formülü ifade eden Ohm Kanunu, bilgisayar bilimi açısından da önemini muhafaza etmektedir. Zira yoğun tempo sebebiyle detaylı hesapların yapılamadığı durumlarda hala elektrik devrelerinin analizi Ohm Kanunları kapsamında yapılabilmekte ve işe yarar sonuçlar elde edilebilmektedir. Günümüzün elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği her ne kadar tahmin dahi edilemeyecek gelişim potansiyeline sahip olsa da, hala neredeyse her elektronik devrede direnç kullanıldığı ve Ohm Kanunlarının geçerliliğini koruduğu da unutulmamalıdır.

Akımı yanı I ile ifade edilen amper değerini bulmak için potansiyel farkın dirence bölünmesini ifade oldukça basit bir formüle sahip olan Ohm Kanunu basit bir ifade de olsa, günümüzün modern dünyasında hala birçok alanda geçerliliğini korumaktadır. Ohm Kanunu; EMK (Elektromotor Kuvvet), E ya da U ifadeleriyle de gösterilmektedir.

Bir Cevap Yazın