Odyoloji bölümü nedir?

Türkiye’de 2011 yılına kadar lisans eğitimi verilmeyen bir bölüm olan Odyoloji bölümü kişilerin işitme bozuklarını haliyle denge merkezi olan kulaktan dolayı denge sorunlarını saptayan tedavi ve rehabilitasyonunu yapan bilim dalıdır. Odyoloji Bölümü’nün 2012 yılından itibaren lisans programı başlatılmıştır.
odyoloji
Odyoloji programının temel amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, işitme ve denge ile ilgili sorunların en güncel ve doğru yaklaşımlarla ele alabilen odyologlar yetiştirmektir. Odyoloji lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanında ayrıca eğitim standardı ve kalitesinin de arttırılması sağlanacaktır.

Odyoloji 4 yıl tam zamanlı lisans eğitimidir. Birçok üniversite de eğitim dili Türkçedir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Genel olarak Mesleki İngilizce I, Odyolojiye Giriş, Histoloji, Mikrobiyoloji-Parazitoloji, Ses Fiziği ve Akustik, Tıbbi biyoloji, Fizyoloji, Psikoloji, Biyofizik, İşitme ve Konuşma Sisteminin Fizyolojisi, İşitme ve Konuşma Sisteminin Anatomisi, Temel Otolaringoloji, Enstrumantasyon ve Kalibrasyon, Patoloji, Klinik Biyokimya, İşitme Ölçümünde Subjektif Test Yöntemleri, Vestibüler Sistem ve Hastalıkları, İşitme Engelli Çocuğun Gelişim Özellikleri, Odyoloji’de Tarama Uygulamaları, Dil ve Konuşmanın İşitsel Algı Süreçleri, Endüstriyel Odyoloji I, Pediatrik Odyoloji I, İleri Elektrofizyolojik Test Yöntemleri, Vestibüler Değerlendirme Yöntemleri, İşitme Sistemi Hastalıkları, İşitme Cihazlarına Giriş, Koklear İmplantlara Giriş, Merkezi İşitsel İşlemleme Bozuklukları ve Değerlendirme Yöntemleri, Vestibüler Rehabilitasyon, Çocuklarda Koklear İmplant Uygulama Prensipleri, Çocuklarda İşitme Cihazı Uygulama Prensipleri, Yetişkinlerde İşitme Cihazı Uygulama Prensipleri gibi dersler okutulmaktadır.

Öğrencilerimizin, çalışma alanlarına yönelik alan çalışması ve kurum stajları yapmak, seminer, rapor, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır. Dördüncü yılın bitiminde Odyoloji Lisans Programı öğrencileri “Odyolog” ünvanı ile mezun olmaktadır. Odyoloji lisans programı, öğrencilere yüksek düzeyde bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak, işitme ve denge ile ilgili problemlerin doğru olarak ele alınması konusunda eğitim ve öğretim vermektedir.

Odyoloji, göreceli olarak yeni bir sağlık alanı olup daha çok işitme bilimi olarak ifade edilmektedir. Odyoloji sanılandan çok daha geniş kapsamlı bir bilim ve sağlık alanıdır.

Odyoloji alanında yetişmiş eleman (odyolog) açığı ülkemizde çok fazladır. Ancak 2011 yılından beri çeşitli üniversitelerde sürdürülen yüksek lisans programlarında yetiştirilen uzman odyologlar ile bu açık kapatılmaya çalışılmaktadır. Ancak hizmet alanının çok geniş, yetişmiş eleman sayısının az olmasından dolayı Odyoloji alanında lisans eğitimine başlanılması zorunlu olmuştur. Türkiye’de ilk Odyoloji bölümü İstanbul Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında açılmıştır. Odyoloji Bölümü Turgut Özal Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bünyesinde de açılmıştır.

Odyologların görevlerini şöyle özetleyebiliriz:
1- İş yeri, okul ve diğer bütün toplum çevrelerini kapsayacak şekilde, işitsel fonksiyonun korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik bilgilendirme programlarının düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve koordine edilmesi.
2- İşitsel rehabilitasyon ve vestibüler rehabilitasyon alanlarında kişiye özgü hazırlanan terapi programlarını gözden geçirirerek ihtiyaca göre yeniden düzenlenmek.
3- Gürültülü akustik ortamlarda gürültü ölçümlerinin yapılması, bu ortamlarda çalışanların işitme sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınması ve uygun rehabilitatif müdahalenin yapılması.
4- Yenidoğan, okul öncesi ve okul dönemi işitme tarama programlarının uygulanması ve takibi.
5- İşitme, denge ve işitme ile ilgili davranışsal, elektroakustik veya elektrofizyolojik yöntemlerin uygulanması,
6- Nörofizyolojik intraoperatif monitorizasyon ve elektrodiagnostik testlerin yapılması ve sonuçlarının rapor edilmesi.
7- İşitme veya denge fonksiyonları açısından değerlendirilmek üzere başvuran bireylerden ek problemleri olanların ilgili bölüme sevk edilmesi.
8- İşitsel işlemleme bozukluğu olan çocukların ve yetişkinlerin değerlendirilmesi ve uygun terapi programının belirlenip uygulanması.
9- Odyolojik rehabilitasyon programı kapsamında işitme kayıplı bireyin, işitme cihazı ve diğer işitmeye yardımcı cihazlar açısından uygunluğunun değerlendirilmesi, uygun cihazların seçilmesi, ayarlanması ve uygulanması.
10- İşitme kayıplı bireylerin koklear implant bakımından uygunluğunun değerlendirilmesi, bireyin cihaza uyumunun sağlanması için odyolojik rehabilitasyon programının uygulanması gibi daha bir çok görevleri vardır.

Bir Cevap Yazın