Nöroloji nedir?

noroloji sinir sistemiGenel olarak beyin, omurilik, beyin sapı, sinir sistemi ve kasların rahatsızlıklarını inceleyen, tetkik ve teşhisler ile cerrahi olmayan müdahaleler ve tedavileri içieren tıp bilimi alt dalıdır.

Geçmişte çok daha az tanınan ve başvurulan bir dal olan nöroloji, artık çok daha fazla yararlanılan bir tıp alanı olmuştur.

Nörolojik hastalıkları kapsayan gruplama şu şekildedir:

 • Beyin ve damar hastalıkları
 • Baş ağrıları
 • Epilepsi (Sara)
 • Nöromuskular hastalıklar
 • Demanslar (bunama)
 • Merkezi sinir sistemini kapsayan enfeksiyon hastalıkları

Nörolojinin çok fazla alanı kapsayan içeriği nedeniyle oldukça fazla alt dal bölünmesi gerçekleşmektedir. Bu alt dallar şu şekildedir:

 • Nöroanatomi
 • Nörogenetik
 • Nörofarmakoloji
 • Nörofizyoloji
 • Nörohistoloji
 • Nöroonkoloji
 • Nöropatoloji
 • Nöroradyoloji

Nöroloji bilimine başvuru sebebi sıklıkla baş ağrıları, baş dönmeleri gibi basit görünen nedenler olmaktadır. Ancak, gerçekleştirilen tetkikler ile altta yatan nedenler bulunmakta, hastalar ya bir başka tıp bilimine ya da nörolojinin kendi içindeki alt birimlere yönlendirilebilmektedir. Bu şekli ile nöroloji tedavi kadar başka alanlara dair teşhislerin de olabildiği önemli bir tıp dalıdır.

Unutkanlık ile kendini belli eden Alzheimer hastalığı da son yıllarda en çok başvuru yapılan hastalıklarından biri olup, nöroloji bilim dalının ana uğraşlarındandır.

Nöroloji tıp dalında uzmanlaşmış doktorlara “nörolog” adı verilmektedir. Yetişkin hastaları kabul eden nöroloji kliniklerinde alt yaş sınırı 16 ila 17 olmaktadır. Bu yaşın altındaki hastalarla özel olarak ilgilenen Pediatrik Nöroloji (Çocuk Nörolojisi)  alt bilim dalı söz konusudur. Çocuklarda görülen sinir sistemi hastalıkları, pediatrik nöroloji dalının alanını kapsamaktadır. Çocuklarda görülen rahatsızlıkların etkisi ve boyutu çok daha kritik ve hassas olabildiğinden, pediatrik nöroloji, farklı tetkik modelleri, farklı tedaviler ile ayrıcalıklı bir dal olmayı gerektirmektedir. Zira, bu alanda görülen çocuk hastalıkları da son dönemde artış göstermiştir.

Bir Cevap Yazın