Nitelikli hırsızlık nedir?

Hırsızlık suçu yasal olarak bazı durumlarda nitelik kazanarak, cezai yaptırım şeklinin de değişmesi sağlanmıştır. Hırsızlık suçunun kişi ya da toplumu ilgilendirmesi ve çalınan malın özelliklerine göre suçun yapısı da nitelik kazanmaktadır. Kamu yararına kullanılan tüm malların çalınması halinde işlenen suçun kapsamı, nitelikli hırsızlığa dönüşmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda bulunan bir malın çalınması nitelikli hırsızlık kapsamına girmektedir çünkü çalınan mal tek bir kişinin değil toplumun genel kullanımına aittir. Aynı şekilde ibadet yerleri de kamuya açık alanlar olarak sayılmaktadır ve tüm ibadete ayrılan yerlerdeki malların çalınması durumunda, nitelikli hırsızlık işlenmiş olur.

Kişinin sahip olduğu bir malı kilit altına alarak korumaya çalışmasına rağmen bu malı çalmak da yine nitelikli hırsızlık olarak tanımlanmaktadır. Kasa, dolap veya çekmece gibi kilitlenerek insanların ulaşımı engellenen bir malın çalınması, kişinin doğrudan kasıtlı olarak malı çalmak için eylemde bulunması anlamına gelir ve suçun nitelik kazanmasını sağlar. Toplu ulaşım araçlar ve duraklarındaki malların çalınması da topluma sağlanan genel faydanın engellenmesi demek olduğundan, nitelikli hırsızlıktır.

Ayrıca doğal afetlerden sonra halkın kullanımı için tahsis edilen malların çalınması ve toplu kullanım sağlanması için açıkta bırakılan malların çalınması da nitelikli suç kapsamına girmektedir. Kaçak elektrik kullanımı da nitelikli hırsızlık kapsamına girmektedir çünkü devlet tarafından üretilerek dağıtımı yapılan ve/veya tüzel kişilere yaptırılan elektrik kamu yararı için verilen bir hizmettir. Kaçak elektrik kullanan kişi devletin kamuya sağladığı yarardan haksız yere faydalandığından, tüm topluma karşı suç işlemiş olur.

Bir insanın ölümün ardından kişinin herhangi bir malını çalmak da, nitelikli hırsızlık anlamına gelmektedir. Kişinin herhangi bir hastalıktan dolayı ya da ölümünden dolayı malını korumaya haiz olmaması durumundan faydalanarak hırsızlık yapmak, suçun nitelik kazanması anlamına gelir. Ayrıca kişinin üzerinde taşıdığı herhangi bir malın, kişiden habersiz olarak yetenek ya da alet kullanılarak çalınması da nitelikli hırsızlıktır. Kılık değiştirerek, resmi sıfat kullanarak, çalıntı ya da kopya anahtar kullanarak, halkı paniğe sokan durumlardan faydalanarak hırsızlık yapmak nitelikli hırsızlık kapsamına girmektedir.

Bir Cevap Yazın