Nesli tükenen hayvanlar hangileridir?

dinozorBirçok hayvan vardır ki günümüzde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Nesli tükenen hayvanlar kadar, nesli tükenmekte olan canlılar da vardır; bu nedenle ekolojik denge önemsenmeli, ekolojik yaşam korunmalıdır.

Nesli tükenen hayvanlar şunlardır:

  • Dinozorlar: Yaklaşık 160 milyon yıl önce kara hayatında yoğun şekilde var oldukları kabul edilen dinozorların nesillerinin neden tükendiği kesin olarak bilinmemekle beraber, ileri sürülen tezlerden en kabul göreni; Nobel ödülü sahibi bir fizikçi olan Luis Alvarez ve oğlu Walter Alvarez tarafından iddia edilen tezdir. “65 milyon yıl önce yeryüzüne çarpan 10 km çapındaki göktaşı nedeniyle dünyada dinozor yaşamı tamamıyla sona ermiştir.”
  • Mamutlar: M.Ö. 1700′lü yıllarda yaşadığı kabul edilen mamutlar yeryüzünde var olmuş en iri cüsseli hayvan cinslerinden biridir. 4.5 metre boya, 8 ton ağırlığa varan iri bedenleri bulunan cinsleri vardır. Bugüne kadar bulunmuş en yaşlı mamut fosili 4 milyon yaşındadır. Mamut cinsinin neslinin tükenme sebebi de tam olarak bilinememekle beraber, yanlış avlanmalar ve buzul çağı ile gelen değişikliklerin bu sonuca neden olduğu tahmin edilmektedir.
  • Moalar: Yeryüzünde var olmuş en büyük kuş türü olan moalar, Yeni Zelenda’da yaşamışlardır. Nesillerinin tükenme nedeni insanın bizzat kendisi olmuştur.
  • Tazmanya kaplanları: 1930′lu yıllara kadar yaşadıkları bilinen Tazmanya kaplanları, Avustralya’ya özgü bir cins olup, etçil hayvanlardır. Tazmanya hükümetinin tutumu ve uygulanan yanlış av politikaları ile bu soyun da sonu getirilmiştir.
  • Pers kaplanları: “Hazar kaplanı” olarak da bilinirler. 1970 yılında türünün son örneğinin de ölümü ile nesilleri tamamen tükenmiştir. Hazar Denizi etrafındaki bölgelerde, Kafkasya’da yaşamıştır.
  • Anadolu panterleri: “Anadolu parsı” olarak da bilinirler. Orta doğu ve Batı Asya gibi bölgelerde yaşamış olan İran leoparının Anadolu’da yaşamış bir cinsidir. Yaklaşık 30 yıl öncesinde kadar yaşamışlardır. 1974 yılında vurulan son Anadolu panterinin türünün en son örneği olduğu kabul edilmiştir. Zira, sonraki dönemlerde bu cinse tekrar rastlanılmamıştır.
  • Anadolu aslanı: 1890 yılında vurulan Anadolu aslanının son örnek olduğu, bu tarih itibarıyla Anadolu aslanın neslinin sona erdiği kabul edilmiştir.
  • Anadolu kaplanları: 1970 yılında öldürülen kaplan türünün son örneği olmuştur.
  • Mersin balığı: Bütün türleri bazında bakıldığında Mersin balığının nesli tam olarak tükenmemiştir. Ancak, Mersin balığının nesillerinin büyük bir çoğunluğu tükenmiş olup, bu balık türü de nesli tükenen hayvanları arasında yer almaktadır.
  • Çizgili sırtlanlar: Batı Asya’da, Hindistan’da, Arap Yarımadası’nda ve Afrika’da yaşamış olan çizgili sırtlanların da soyu tükenmiştir.

Kayıtlara geçmemiş daha birçok nesli tükenmiş hayvan mevcuttur. Doğa, üzerindeki tüm canlılar ile bir bütündür. Bu dengeyi korumak insana verilmiş en kutsal görevlerden biri olarak kabul edilmelidir.

Bir Cevap Yazın