Nazizim nedir?

20. yüzyılın ilk yarısında dünyanın yeniden şekillenmeye başladığı dönemde 1930’lu yıllara doğru Almanya’da yavaş yavaş filizlenmeye başlayıp gerçekleşmiş olan hem Almanya’yı hem de bütün Avrupa’yı oldukça derinden etkilemiş olan, 2. Dünya Savaşı’na yol açan ve milyonlarca can kaybına sebep olmuş olan bir süreçtir. Bu militan diye nitelendirilmiş olan bir partinin silahlı birlikler ve diğer örgütler ile Adolf Hitler’in liderliğinde Almanya’ya yaklaşık 15 yıl egemen olmuş olan bir baskı rejimidir.11
1918 yılında Birinci Dünya savaşı sonunda Almanya’nın mağlubiyetinin bu gururlu ve dinamik millette uyandırmış olduğu eziklik duygusu zorla imzalamış oldukları Versay Antlaşması’nın çok ağır hükümleri ve savaş sonrasında yaşanmış olan büyük ekonomik yıkım ve siyasi kavgalar , son derece kurnaz bir devlet adamı olan Hitler tarafından çok iyi değerlendirilip kullanılmış, sömürülmüş, büyük sanayici ve kapitalist silah tüccarları ve bir kısım generallerinde desteğini alan Hitler ve onun yolunda yürüyen Naziler Almanya’da diktatörlük sistemini kurmuşlardır.

Son derece güçlü bir devletçiliğin ve bütün alanlarda son derece etkili olacak baskı rejiminin yanı sıra, ilk olarak Yahudi düşmanlığı ile bir süre sonrada komünizm düşmanlığı, gibi ideolojileri de benimsemişlerdir. Bu örgüt Alman ırkını diğer ırklardan üstün olarak kabul etmiştir. Bütün Almanların tek bir çatı altında toplanması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Versay Antlaşması’nın askeri yasaklarını, kuvvetlendikçe delen Hitler Almanyası, büyük ve hızlı bir sanayileşme, bayındırlık ve silahlanma çalışmasına başlamıştır. Hitlerin söylemleri Almanya’nın belini doğrultmuş olup, Dünya üzerinde yeniden adından söz ettirmeye başlamıştır. Almanya herkese kafa tutan ve ürkütücü bir kimliğe bürünerek silah kullanmaya gerek kalmadan Avusturya’yı kendisine dahil etmiş, Çekoslavakaya’yı işgal etmiştir. Ayrıca Polonya’dan toprak istemiş ve sonuçta İkinci Dünya Savaşı’nı çıkarmıştır. Avrupa’daki bir çok devleti işgal eden Almanya 1941 yılında İngiltere ve Rusya nın savaşa organize olarak müdahale etmesi ve ABD’nin de savaşa girmesi Almanya’nın gerilemesine sebep olmuştur. Müttefik devletler bir çok cepheden hareketle Almanya’yı mağlup etmişlerdir. Mayıs 1945 yılında Almanya teslim olmak zorunda kalmıştır. Hitler sığınağında intihar ederek ölmüştür. Bu olaydan sonra Diktatörlük sistemi olan Nazizim ortadan kaybolmuştur. Zaten tek bir kişiye bağlı sistemler o kişinin yok olmasıyla birlikte tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Nazizim aşırı milliyetçiliğin tarihteki en kötü örneklerinden biridir. Dünyaya büyük zararlar vermiş. Bir çok can ve mal kaybına sebep olmuştur. Nazizime benze bir çok diktatörlük sistemleri değişik zamanlarda tarih sahnesine çıkmasına rağmen uzun süre varlıklarını devam ettirememişlerdir.

Bir Cevap Yazın