Narsisizm nedir?

narsisizm nedirÖzseverlik olarak da ifade edilen narsisizm hakkında modern psikolojide bugün dahi pek çok farklı tanım bulunmasına karşın kavramı yalın bir şekilde açıklamak gerekirse, kişinin kendini tapacak kadar çok sevmesine narsisizm dendiği söylenebilir. Kişinin kendine aşık olması ve tüm dış dünyadan soyutlanarak tamamen egosunun kontrolünde yaşaması olarak da açıklanan narsisizm aslında her insanda belirli bir oranda bulunur. Ancak çok ince olan bu çizginin aşılması halinde kişinin akıl sağlığında bozulmalar da başlayabilmektedir. Modern psikoloji narsisizmi bir kişilik bozukluğu çerçevesinde incelerken, bu durum kişinin kendi haricindeki kimsenin düşünceleriyle ilgilenmemesine neden olur. Modern psikolojinin kurucularından biri olarak kabul edilen Freud narsisizmi; kişinin cinsel enerjisinin tamamen ego kontrolünde kendine yönelmesidir.

Narsisizm etkisiyle nevroz ve hatta paranoyaklık gibi çok ciddi psikolojik rahatsızlıkların gelişmesi de mümkündür. Psikologlar yaptıkları incelemeler sonucunda tarih boyunca çok büyük güçleri elinde tutan kişilerde yüksek bir narsisizm etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Mısır firavunları gibi mutlak bir güce sahip olan ve kendini toplumun tek ve mutlak efendisi olarak gören kişilerde narsisizmin şiddetli etkileri görülmektedir. Zira kişinin kendini bir “tanrı” ilan etmesi için kendine tamamen aşık olması ve ciddi manada narsist bir düşünce yapısına sahip olması gerekir. Diğer insanların ne zaman öleceğine dahi karar verebileceğine inanan bu tür kişiler, narsisizmin etkisiyle birlikte kendilerinde tanrısal güç olduğuna inanmaktadır.

Narsist bir yapıya sahip olan kişiler için aslında dış dünya ve insan şeklinde bir kavram bulunmamaktadır. Narsisizm etkisindeki kişi için sadece kendisi var olduğundan, bu kişilerin dış dünyadaki olaylar ve diğer insanların düşünceleri gibi konularla ilgilenmemekten de öte bunları algılayamadığı görülmektedir. Narsist kişi diğer insanları önemsememekten ziyade kendi dışında bir varlık anlayışını tam olarak kavrayamamaktadır. Tarih boyunca pek çok diktatör kişiliğin hareketleri incelendiğinde de bu tür narsist hareketler görülmektedir. Narsist kişiler çevresindeki kişiler en yakınları dahi olsa bu insanlara ve düşüncelerine önem vermediği için emellerine ulaşamamaları halinde kendi varlıkları ile tezatta düştükleri için çok derin bir ruhsal çöküntü yaşamaktadır.

Narsisizm kişiyi dünyadaki her şeyin sadece ve sadece kendi için var olduğunu düşünmeye itmektedir. Kendi hareketlerinin tamamını haklı göstermek için sürekli mazeretler bulan narsist kişi, herhangi bir şey için emek sarf etmese dahi her şeyin kendisine ait olduğunu düşünür. Çok ciddi ruhsal sorunlara neden olabilen narsisizm hala modern psikolojinin incelediği bir alandır ve bu tür bir düşünce yapısına sahip olan kişilerin ciddi bir tedavi sürecinden geçmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın