Mimar Sinan kimdir?

Koca Mimar Sinan Ağa olarak da bilinen Mimar Sinan, 1489-1588 yılları arasında yaşamış bilinen insanlık tarihinin en önemli inşaat mühendisleri ve aynı zamanda mimarlarından birisidir. Yüzlerce yıl önce yaptığı yapılar hala ilk günkü görünümünü koruduğu için mimarlık ve inşaat mühendisliği anlamında ne kadar büyük bir deha olduğu her geçen yıl daha da iyi anlaşılmaktadır. Kendi ağzından çıkan sözlerle “ustalık eserim” olarak adlandırdığı Selimiye Cami, günümüzde hala birçok mimar ve mühendis tarafından incelenmektedir.

Osmanlı Başmimarı olarak bilinen Mimar Sinan, aslında 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın meşhur Belgrat Seferi’nde yeniçeri olarak görev yapmıştır. Rodos Seferi ve Mohaç Meydan Muharebesi’nde Osmanlı askeri olarak görev yapan Mimar Sinan, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın yeteneğini keşfetmesi ve savaşlarda gösterdiği üstün hizmetler ile başteknisyenliğe getirilmiştir. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman’ın gözüne asıl İran Seferi sırasında girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Van Gölü kıyılarına geldiğinde karşıya geçmek için gemi yaptırılmasını emretmesi ve Mimar Sinan’ın yalnızca 3 hafta gibi kısa bir süre içerisinde üç tane kadırga yaparak ordunun karşı sahillere geçmesini sağlaması, adının duyulmasına büyük katkı sağlamıştır ve Mimar Sinan’ın şöhretinin büyük oranda artmasına neden olmuştur.

Selimiye Cami

İran Seferi dönüşünde Haseki unvanını alan Mimar Sinan, daha sonra savaşlara katılmaya da devam etmiştir. Başmimar olarak anılması ise Kanuni Sultan Süleyman’ın zorlu Karaboğdan Seferi ile gerçekleşmiştir. Kanuni ordusunun Prut Nehri’nden geçmesi ve Karaboğdan kuşatmasını gerçekleştirebilmesi için defalarca köprü yaptırmaya çalışmamış ancak her seferinde nehrin etrafının zorlu bir bataklık olması nedeniyle sonuç alamamıştır. Batak toprağa köprüyü taşıyacak ayaklar inşa edilemediği için sefer çıkmaza girince Kanuni Sultan Süleyman veziri olan Damat Çelebi’ye emir vererek hemen Mimar Sinan’ın getirilmesini emretmiştir. Mimar Sinan Prut Nehri’ne geldikten yalnızca 10 gün sonra köprüyü bitirmiş ve tüm ordunun sorunsuz bir şekilde karşıya geçmesini sağlamıştır. Kendi günlüğünde yeniçeri ocağından ayrılmaktan üzüntü duyduğunu ancak mimar olarak birçok cami yapacağını ve İslam dünyasına hizmet edeceğini yazmıştır. 49 yaşında başmimar rütbesini alan Mimar Sinan, 99 yaşında ölene kadar Osmanlı başmimarı olarak sayısız esere imzasını atmıştır ve günümüzde hala eserleriyle dünya tarihinin en büyük mimarlarından biri olarak görülmektedir.

Bir Cevap Yazın