Matematik dersinin önemi nedir

Matematik dersi ilkokuldan başlayarak eğitim hayatımızı sonlandırdığımız ana kadar içimizde büyük korkular taşıdığımız bir derstir. Hep nedense ön yargı ile yaklaşmışızdır. Kimimiz çok zor olduğunu ifade ederken kimimiz gerekliliği konusunda sürekli sorular sorup durmaktayız. Örneğin memurluk sınavı ile tarih öğretmeni olacak bir kişiye sınavda matematik soruları neden sorulur deyip dururuz.matematik
Oysa Matematik bir bilim olarak akıl ve mantık bilimi niteliğindedir. Bu sebeple Amerika 20. yüzyılda matematik bilimine çok önem vermiş olup 21. asırda da büyük gelişmeler kaydetmiştir. Matematik bilimi diğer bilimlerin gelişmesine katkı sunan bir bilimdir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki, mevcut konumunu muhafaza edebilmek için, ilkokuldan başlayarak matematiğe çok fazla önem vermiş olup her alanda bütün ülkelerin önünde yer almıştır.

Matematik bir yandan genel mantığın uygulama alanı olurken diğer yandan insan zekasının bu yolda gelişmesi vazifesini yerine getirmektedir. Ayrıca bir çok bilim dalı gibi mekanik, fizik, astronomi gibi bilim dallarının da temelini oluşturmaktadır. Bu bilimlerin haricinde jeofizik, sosyal bilimler, tıp, psikoloji, ekoloji, sosyoloji ve iş idareciliği, istatistik gibi alanlarda da, matematiğe çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyulmaktadır. Ve bu alanların hepsinde vazgeçilmez bir bilimdir. Günümüz medeniyetinde mevcut olan bütün büyük endüstri ve yan kuruluşları ile büyük istihdam hizmetleri genellikle matematiğin desteği neticesinde yapılmış olan eserlerdir
Matematik bir disiplin olarak kabul edilir. Bazı anlarda işinize yaramıyor gibi görünse de olmadık anlarda hayata bir disiplin getirir. Sorunları çözmekte pratik davranma yeteneği kazandırır. Her gördüğünü, duyduğunu kabul etmemeyi ve onu ispat etmeyi öğretir.

Matematik günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz bütün mesleklerde kullanılan bir bilimdir. Bir terzi her zaman hesaplamalar yapmak zorundadır. Bir öğretmen branşı ne olursa olsun her zaman matematiğe ihtiyaç duyar. Bir manav alım satım işini yaptığından hesaplama yapabilmek için matematiği kullanmak zorundadır. Bir fırıncı yine alım satım ile iş yaptığından bazı hesaplamalar yapmak durumundadır.

Matematik zihnimizin sayısal anlamda gelişmesi için temelden bilmemiz gereken bir bilimdir. Hayatımızın her alanında kullanmak zorundayız. Hayatımızı kolaylaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Günlük hayatta yaptığımız tüm alışverişlerde matematiğe muhtaç oluyoruz. İyi bir ev hanımı matematiği bilmek zorundadır. Evdeki gelir ve giderin hesaplanmasında matematik önemli bir yere sahiptir. Bir istatistikçi için matematik olmazsa olmazdır. Bu sebepten dolayı matematik ne işimize yarar diye düşünmemek lazım. Daha küçük yaştan itibaren matematik öğrenmeye gayret etmek lazım.

Bir Cevap Yazın