Mass marketing nedir?

mass marketingPazarlama, ekonominin en önemli kanallarından biridir. Satışın önünü açmak amacı ile, birçok tekniğin uygulandığı pazarlama alanında, bir önemli teknik de “mass marketing” adı verilen kitlesel pazarlamadır.

Mass marketing, hedef kitle olarak belirli bir grubu baz almaz; farklılıklar olduğu hususunu yok sayarak tek tip fiyatlama ve tek tip pazarlama tekniği ile müşterilerine gider. Bu şekli ile “niche marketing” olarak bilinen yöntemin tam tersini teşkil eder. Niche marketing, spesifik bir gruba, o grubun beklentilerine uygun bir fiyatlama ve pazarlama tekniği ile gidilmesini içeren bir yöntemdir.

Mass marketing tekniğinde çok kullanılan ve de bu pazarlama tekniği açısından amaca uygunluk içeren popüler yaklaşım “shotgun yaklaşımı”dır. Bu yaklaşımın en bariz örneği, prime time zaman diliminde, televizyonda, belirli bir kitle ve terminoloji hedeflemeksizin, yapılan reklam ve promosyon çalışmalarıdır. Amaç mümkün olduğunca kişiye ulaşmak ve bir an önce bu durumun satışlara yansımasıdır. Herhangi bir özelleştirme, farklılaştırma uygulanmaz. Mass marketing tekniğinde ana strateji dinlemeye hazır herkese ürünü anlatmaktır. Ürün ve dinleyen arasında bir anlamlandırma ve konumlandırma yapılmaz, buna ihtiyaç duyulmaz. Halbuki niche marketing tekniğinde tam tersi şekilde; dinlemesi istenilen kesim belirlenir, ürün ve hedef kitle anlamdırılır, dinlenmesi istenilen detaylar hedefe uygun şekilde yapılandırılır. Hedef değiştiğinde tüm bu hususlar yeniden yapılandırılır.

Günümüz dünyasında her türlü pazarlama tekniğinin geçerli olduğu bir pazar muhakkak vardır. Zira, ürünler de hedef kitleler de çeşit çeşittir. Bazı ürünler için geçerli pazarlama tekniği, bazı ürünler de kesinlikle uygulanabilir olmamaktadır. Burada satışa giden yolun iyi analiz edilmesi önemlidir.

Mass marketig tekniğinde kitlesel medyadan sıkça yararlanılır. Kitlesel medya ile kastedilen ise televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi herkesin ulaşabildiği ve dolayısıyla herkese ulaşılabildiği görsel ve yazılı medya kanallarıdır.

Bir Cevap Yazın