Maliye bakanlığı kimdir?

Devletimizin, mali yönden denetimini ve yönetimini yapan ve bu yönde tüzel kişilik olarak temsil eden bakanlık, Maliye maliye-bakanlığıbakanlığıdır. Maliye bakanı, bakanlığın kuruluşundaki en üst amirdir. Başbakana karşı sorumludur. Maliye bakanının görevleri arasında, bakanlık hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek, millî güvenlik politikasına ve hükümet politikasına, yıllık kalkınma planlarına uygun olarak yürütülmesini ve diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Maliye bakanı, maliye politikalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olmalı, devletin hukuk danışmanlığını yapmalıdır. Harcama politikalarını geliştirip, ekip ve uygulanmasını sağlarken, devlet bütçesinin de hazırlaması gerekir. Gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve mevzuatları hazırlarken aynı zamanda devlete ait malları da yönetmektedir. Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmaları takip ederken, bu konular hakkında bakanlık görüşlerini hazırlamak ve faaliyetleri yönetmek, bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek, onaylarken aynı zamanda da denetimlerini de sağlamaktadır. Ayrıca kanunda ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerini de yerine getirmektedir.

Maliye bakanının emrinde olan ve bu konular hakkında ona yardım eden kişi, müsteşarıdır. Bakanlık hizmetlerini onun adına ve onun verdiği direktifler doğrultusunda, bakanlığın amaç ve politikalarına uygun olarak kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Gelir idaresi başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, Ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

Maliye Bakanlığı, direkt olarak vergi dairesi ile ilgili birimler, gelir idaresi başkanlığı ve hesap uzmanları kurulundan oluşur. Bu birimler arasında olan teftiş kurulu, vergi politikası ve vergi dairesine ilişkin görevleri yapmaktadır.

Gelir idaresi başkanlığı, devlet gelirlerine ilişkin politikaları ve yönetsel işlevlerini, denetmenler aracılığı ile vergi incelemesi yaparken, hesap uzmanları kurulu ise, sadece vergi incelemesiyle görevlendirilmiştir. Teftiş kurulunun görevleri arasında, vergi incelemesi yapmak ve denetlemek de vardır.

Bir Cevap Yazın