Kung Fu nedir?

Çince savaş sanatlarının genel adı olan Wushu’nun ilk örneklerinden biri olan Kung Fu, Çinli tarihçilerin yaptığı araştırmalar sonucunda bilinen en eski dövüş sanatlarından biri olarak kabul edilmiştir. ABD ve Avrupalı toplumlara Uzakdoğu’nun binlerce yıllık öğretisi olan Kung Fu’nun tanıtılması ve sevdirilmesi için 20. yüzyıldan itibaren pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar kapsamında Kung Fu bir dövüş sporu olarak nitelendirilmiştir. Oysa Kung Fu, Çince Wushu adı verilen savaş sanatlarının seçkin örneklerinden biri olduğu kadar kendi içinde oldukça derin bir felsefesi ve “Çi” olarak bilinen ruhsal enerjiyi de eğitmek üzerine çalışmaları olan bir öğretidir.

Kung Fu doğduğu topraklar olan Çin’den çıktıkça girdiği toplumların özellikleri doğrultusunda şekillenmiş ve günümüzde pek çok farklı stil kazanan bir dönüş sanatı haline gelmiştir. Çin dövüş sanatlarının tamamını tanımlamak için kullanılan Wushu yanlış anlamlarda kullanıldığı gibi, aynı durum Kung Fu için de geçerlidir. Wushu’nun tam olarak ne zaman ve kim tarafından bulunduğu bilinmediğinden, Çin dönüş sanatlarının bir parçası olan Kung Fu hakkında da kesin bilgiler mevcut değildir. Ruhani öğretiler ve bedeni eğitmek için kullandığı fiziksel teknikler göz önüne alınarak kısa bir tanımlama yapmak gerekirse Kung Fu, insanın içindeki gerçek gücü yani “Çi” enerjisini ortaya çıkartma sanatıdır.

Dünyada çapında Kung Fu’nun en çok tanınan örneği şüphesiz Shaolin rahipleri tarafından uygulanan Shaolin Kung Fu’dur. Türkiye’de de tıpkı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Kung Fu adı altında 1960’ların sonlarından itibaren okullar, aslında Çin dövüş sanatlarının farklı örneklerinin bir arada sunulduğu bu nedenle de Kung Fu’dan ziyade Wushu olarak tanımlanabilecek dönüş tekniklerinin öğretilmesi üzerine eğitim vermekteydi. Kung Fu kendi içinde oldukça kapsamlı dövüş stillerini barındıran ve belki de fiziksel eğitime önem verdiğinden çok daha fazla meditasyon gibi ruhun eğitilmesine yönelik çalışmalara önem veren bir öğretidir. Çoğu Avrupalı insanın günümüzde dahi bilmediği Çin’in mistik gizemlerle dolu binlerce yıllık tarihinin önemli bir parçası olan Kung Fu, bilinen insanlık tarihinde Çinlilere çok az yer verildiği için hakkında gerçek anlamda hala fazla bilgi sahibi olunmayan bir sanattır.

Günümüzde Çin coğrafyasında dahi Kung Fu’nun gerçek anlamını bilen usta(sensei) sayısının çok az olduğu düşünülmektedir. Özellikle tapınaklarında dış dünyaya karşı kapalı bir hayat süren Shaolin rahipleri yüzyıllardır öğretilerini bu şekilde kendi içlerinde aktardığından, Kung Fu’nun inisiyasyon ile aktarılan gizli bilgileri olduğuna dair bir inanç dahi geliştirilmiştir. Çoğu araştırmacı için tüm Çin dövüş sanatlarının ortak adı olan Wushu’nun asıl kaynağı Shaolin Kung Fu öğretilerine dayanmaktadır. Rahiplerin uzun zamandır inançları gereği dış dünya ile iletişimlerini tamamen kesmiş olmaları gerçek Shaolin Kung Fu hakkında olan gizemin daha da ilgi çekici hale gelmesini sağlamıştır.

Bir Cevap Yazın