Kösedağ Savaşı nedir?

Kösedağ Savaşı, 3 Temmuz 1243 tarihinde Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında meydana gelmiş, Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşta son derece ağır bir yenilgi aldığından dolayı yıkılma sürecine girmiştir. Türk-İslâm tarihinde büyük bir öneme sahip olan bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti artık tarih sahnesinden silinecek duruma gelmiştir.
kk
Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan güçlü hükümdarı Alaeddin Keykubat’dan çekinmişlerdir. Bundan dolayı Anadolu coğrafyasına girmekte zorlanıyorlardı. Alaeddin Keykubat’dan sonra Anadolu Selçuklu Devletinin tahtına geçmiş olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Selçuklu devletini sarsacak olan Babai ayaklanması meydana gelmiştir. Selçuklu ordusu, bu isyan neticesinde çok yıpranmıştır. Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin içine düştüğü bu zor durumdan yararlanarak Anadolu içlerine doğru sefere çıkmak için Moğol ordularının komutanı Baycu Noyan’ı başa getirmişlerdir. Baycu Noyan, Kafkasya’daki Gürcü ve Ermeni kuvvetlerinde desteğini alarak Anadolu Selçukluların üzerine sefer hazırlıklarına girişmiştir. Babai İsyanından sonra vuku bulan Baba İshak isyanını fırsat görerek 1242 senesinde Moğollar Erzurum’a ilk saldırısını gerçekleştirmişlerdir. Tarihe geçecek büyük katliamlar ve zulümler yapan Moğollar, savunmasız durumda olan Müslüman halkın mallarını gasp edip şehirlerini yağmalamışlardır. Gıyaseddin Keyhüsrev, yaklaşık 80 bin kişilik bir orduyla Sivas’a karargah kurup Baycu Noyan’ın taarruzunu karşılamaya karar vermiştir. Bu durumu öğrenen Baycu Noyan seferini sonuçlandırmak için ordularını Sivas’a doğru yönlendirmiştir. Babası Alaeddin Keykubat kadar tecrübeli ve kudretli bir hükümdar olmayan Gıyaseddin Keyhüsrev önemli kararları ancak ordu komutanlarının kararlarıyla verebiliyordu. Moğolların harekete geçtiğini haber alınca ordu komutanlarına danışarak ikmal imkanlarından dolayı Sivas’a yerleşip buradan savunma yapmaları önerilerini almıştır. Ancak devlet erkanının tavsiyeleri taarruz etmek yönündeydi. Ordu komutanlarının önerilerine değil devlet erkanında görevli olan siyasilerin önerilerine itibar eden Gıyaseddin Keyhüsrev, ordusunu Sivas’ın 80 Km. doğusuna kadar ilerleterek Kösedağ mevkiinde sulak ve otlak bir alana yerleştirmiştir. Bu alan askeri teknikler açısından son derece dez avantajlı bir yerdi.

Gıyaseddin Keyhüsrev, geçitler ve stratejik noktalardaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra savunma yapacak durumda Moğol ordusunu beklemeye başlamıştır. Ancak Selçuklu ordusunun gücüne güvenen ve zafere kesin gözüyle bakan devletin ileri gelen siyasileri, kendisine taarruz etmeyi önerince yeterli savaş tecrübesine sahip olmayan Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev, tedbir ve askeri nizam kurallarını çiğneyerek düşmana taarruz ederek karşılamaya kararlaştırmıştır. Bu hatanın bedelini çok ağır ödeyeceğini düşünememiştir. Moğol ordularının taarruzuna taarruzla karşılık veren Selçuklu ordusu, Moğol ordusunun Türk Savaş Taktiği olan Turan Taktiğini (Kurt Kapanı) kullanarak geri çekilmesiyle Moğol öncü güçlerinin peşinden gitmişlerdir. Bu hata Kösedağ Savaşı’nın sonucunu etkileyecek önemli ilk hata olmuştur.

Gıyaseddin Keyhüsrev, daha önce hiçbir savaş idare etmediğinden dolayı öncü kuvvetlerin bozguna uğratılmasını mağlubiyet sanarak geri çekilmiştir. Gıyaseddin Keyhüsrev’in geri çekilmesinden ordu henüz haberdar değildi. Selçuklu ordusu hava kararıncaya kadar Moğol ordusu ile çarpışmayı sürdürmüştür. Hava karardığı vakit geri dönen Selçuklu ordusu, Sultan’ın geri çekildiğini öğrenmiş. Bunun üzerine askerlerde cepheyi terk edip geri dönmüşlerdir. Kesin bir sonuç almak isteyen Moğollar, çadırların bulunduğu alana kadar ilerlediklerinde Selçuklu ordusunun geri çekildiğini görmüş ve Selçuklular için utanç verici, Moğollar içinse son derece kolay kazanılan bu savaş sonrasında Moğollar , Erzincan, Sivas ve Kayseri’ye kadar ilerlemişlerdir. Moğol ordusu, Kayseri’nin düşmesinden sonra Azerbaycan’daki Batı Moğol Orduları karargahına geri dönmüştür.

Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Anodlu içlerine hareket ederken istila ettikleri bütün şehirleri yağmalayıp halka zulmetmişlerdir. Kösedağ Savaşı sonunda barış yapılmış ancak Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollara ağır vergiler ödemeye mahkum edilmiştir. 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı’nın neticesi olarak Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Anadolu Selçuklu Sultanları bu yenilgiden sonra Moğolların kuklası haline gelmiş , sık sık taht değişikliği yaşanmıştır. Ticaret yollarının önemini kaybetmesi ve ürünlerin toplanamamasından dolayı Anadolu’da kıtlık yaşanmıştır. Bu yenilginin tek olumlu yanı ise Moğolların önünden kaçmış olan Türkmenlerin Anadolu’ya gelerek Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmalarıdır.

Bir Cevap Yazın