Kişinin kendi söylediği yalana inanması hastalık mıdır?

Kişilerde kendi söyledikleri yalanlara inanma bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu tür kişiler hatalarını örtebilmek için sürekli yalana başvururlar. Bu rahatsızlık mitomani olarak adlandırılır. Bir süre sonra kişiler söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlar. Zaman geçtikçe kendi vicdanlarından uzaklaşmaya başlar ve gerçek bir varlık elde edebilmek amacıyla yalanlara devam ederler. Çevrede suçluluk psikolojisiyle hareket eden ve suçunu bastırmaya çalışan kişiler bulunur. Mitomani durumundaki kişiler, çıkar elde edebilmek ya da çevresinin ilgisini çekebilmek içinde yalana başvururlar. Bu yapıda olan kişiler bir makamı elde edebilmek için bile yalan söyleyebilir. Mitoman kişiler için yalan söylemek artık yaşamlarının rutin bir davranışı haline gelmiştir. Söylemiş oldukları yalanların ortaya çıkması halinde, bundan hiç bir şekilde bir suçluluk hissetmezler. Mitomani kişiler için yalan söylemek çok olağan bir harekettir. Bu kişiler her ortamda sessizliğe tahammül edemezler. Bulundukları ortamda hemen yalan ve abartılarla beraber konuşmaya girerler. İlk dönemde kişilerin söyledikleri yalanlar kolayca anlaşılmaz. Ancak yalanların ortaya çıkmasıyla birlikte, çevresindekiler kişinin söylediği bu yalanlara inanmamaya başlar. Bu kişiler yaşamlarında gerçek mutluluğu yakalayamadığı için, iş ve arkadaş çevrelerini sürekli değiştirmek zorunda kalırlar. Yalanlarını düzeltmek gibi bir amaçları olmaz. Kişilerde kesinlikle pişmanlık mekanizması işlemez. Eğer kişiler yalan söyledikten sonra pişmanlık duyuyorsa, bu kişiler mitomani hastası değildir.

Mitomani özellikleri nedir?

mitomani

Bu kişiler çoğu zaman kendi söyledikleri yalanların farkında olur, ancak bazen yalanlarına kendileri bile kapılabilirler. Bu nedenle sunumlarını daha etkili yapar ve etkili olurlar. Mitomanlar oldukça hareketli ve sosyal yapıda kişilerdir. Bazı hallerde kendilerini cana yakın ve sevimli bile bulurlar. Fakat onun kişinin yalanlarını ortaya çıkardığınız zaman, agresif ve alıngan taraflarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kişilerin yalanlarında bir süreklilik vardır, ancak tutarlılık bulunmamaktadır. Kurgular yapsalar bile, açıkları bulunur. Çocukluktan yetişkinlik dönemine kadar herhangi bir zamanda ortaya çıkabilen mitomani, kişide yalan söylemek için güçlü bir istek oluşturmaktadır. Yalanı söylemek için ısrarcı davranmak, yalan söylemek için büyük bir istek içinde olmak mitomanlık için yeterli sebeplerdir. Kişi yalan söylemekten haz duyar, bu kendisi için kişisel kazançların en büyüğü olarak algılanır. Bu nedenle tedavisi buna uygun şekilde yapılır.

Mitomani nasıl tedavi edilir?

Bu kişiler kendisinde böyle bir sorun olduğunu düşünmediği için, tedavi olmayı akıllarına getirmezler. Bu sebeple kişilerde olan hastalığını genellikle yakınları ortaya çıkarmaktadır. Onları tedavi olması için yakınları ikna etmeye çalışır. Bunu yaparken uygun davranılmalı, kişiler kırılmamalıdır. Tedavi yapılırken psikiyatristler önce hastanın niçin yalan söylediğini anlamak için hastayı tanımak ister. Konuşmalardan sonra güven ortamı yaratıldığında, hasta kişinin eksik olan duygu ve güveni yerine gelir. Tedavinin doğru yapılması halinde, hastalığın yeniden tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Tekrarlama halinde ise hasta daha kolay farkına varır ve tedavi olmayı ister.

Mitomaniye zemin hazırlayan psikiyatrik sorunlar nelerdir?

  • Kişilik bozuklukları
  • Narsistik bozukluklar
  • Asosyal kişilik
  • Çocukluk döneminde istismara uğrama
  • Histerik kişilik yapısı

Mitoman kişiler basit olaylarda ve gereksiz yerlerde yalana başvurur. Asla başkalarını kandırabilmek için yalan söylemezler. Yalanlar gelişigüzel söylenir, bunun için herhangi bir plan yapmazlar. Bu kişiler en büyük sorunu kendi eşleriyle yaşar. Fakat tedavisi yapılabildiği için, kişilerin bunun farkına varmaları ve tedaviye başvurmaları gerekir.

Bir Cevap Yazın