Kinetik enerji nedir?

Hareket edebilen her cismin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denmektedir. Kinetik enerjisi büyük olan cisimler o oranda büyük işler yaparlar. Akan bir su, uçmakta olan bir kuş, hareket halindeki bir otomobil ya da havaya fırlatılan bir taşın kinetik enerjileri bulunmaktadır. Hız, göreceli bir büyüklüktür. Örnek verilmesi gerekirse, havaya atılan bir taş belli bir oranda kinetik enerjiye sahiptir. Taş, yukarı doğru giderken hızı giderek düştüğü için kinetik enerjisi azalmakta, fakat yükseklik kazandığı için potansiyel enerjisi artmaktadır. Taş, yukarı doğru hareket ederken oluşan sürtünme hesaba katılmadığında, toplam enerjisi sabit kalmaktadır. Oluşan bu sonuç, enerjinin sahip olduğu konuma verilen bir örnektir.

Durgun haldeki veya duran cisimlerde olan potansiyel enerji, harekete geçtikleri anda kinetik enerjiye dönüşmektedir. Hareket etmeye başlayan bir otomobilin durduğu zamanki potansiyel enerjisi, kinetik enerjiye dönüşmektedir. Sürati arttıkça kinetik enerjisi de artmaktadır. Kinetik enerji joule simgesiyle temsil edilmektedir. Hareket eden cisimler bu özelliklerinden dolayı, iş yapabilme kabiliyeti taşırlar. Bundan dolayı, farklı kütlelerdeki cisimlerin kinetik enerjileri de değişkenlik göstermektedir. Mesela, hareket halindeki bir kamyonla bir otomobilin kinetik enerji oranları farklıdır. Kütlesi itibariyle daha büyük bir kinetik enerjiye sahip olan kamyonla daha az kütleye sahip olan otomobil çarpıştıklarında, otomobildeki hasar oranı kamyona göre daha fazla olmaktadır. Başka bir açıdan bakılacak olursa, çok daha hızlı yol alan yani hareket eden otomobillerdeki hasar oranı daha da fazla olmaktadır.

Su durgun durumdayken potansiyel bir enerjiye sahiptir, ancak su hareket halindeyse kinetik enerjiye sahiptir. Suyun hareket halinde olmasından dolayı, bu kinetik enerjisinden başka enerjiler elde edilebilmektedir. Örneğin, suyun hidroelektrik santrallerinde türbinlere yönlendirilmesi ve bunları döndürmesi sonucunda hareket enerjisi elde edilmekte, daha sonra da elektrik enerjisine dönüşmektedir.

Potansiyel ve kinetik enerji farkını gösteren eğlenceli bir video:

Bir Cevap Yazın