Keops Piramidinin özellikleri nelerdir?

Khufu Piramidi ve Büyük Piramit adı da verilen Keops Piramidi günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire’deki “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. MÖ 2551-2560 yıllarında yapıldığı tahmin edilen bu anıtsal yapı Dünyanın yedi harikasından biri olarak kaubl edilmiştir. Bu yapı günümüze kadar ulaşan yedi harikalardan tek olanıdır.
keops
Keops Piramidi’nin Mısır firavunlarından biri olan Khufu adına anıtsal bir mezar olarak inşa edildiğine inanılmıştır. Piramidin yapımının yaklaşık olarak yirmi yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Piramidin orijinal halinde dış tarafı taş levhalarla kaplıydı. Günümüzde bu kaplama tabakası yok olmuştur.
Piramidin içinde üç oda tespit edilmiştir. Yapının en altında bulunan oda, muhtemelen bitirilmemiş haldeki, piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş olan bir odadır. Daha sonradan “kral odası” ve “kraliçe odası” olarak adlandırılan odalar ise piramidal yapının üst tarafında bulunmaktadır. Bu piramit aslında, iki tapınaktan, bu iki tapınağı birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit çevresindeki mastaba denilen küçük mezarlardan ve piramitlerden meydana gelen kompleksin bir parçasıdır.

Bilim adamlarına göre Keops Piramidi IV. Hanedan’dan firavun Khufu için bir mezar olarak ve inşa edilmiş ve yaklaşık olarak MÖ 2551 yılında tamamlanmıştır. Bazı kaynaklar mimarının Khufu’nun veziri olan Hemon olduğunu belirtmektedirler. Keops Piramidi, yontma taştan yapılma, 138 metre yükseklikteki kare tabanlı bir piramittir. Keops piramidinin orijinal yüksekliğinin 280 Mısır kübiti, yani bugünkü ölçü birimiyle 146.478 metre olduğu tahmin edilmektedir. Fakat erozyon ve tepe kısmının yok olmasından dolayı bugünkü yüksekliği 138,75 metredir. Taban kenarlarından her biri 230.37 metre uzunluğa sahiptir. Piramidin ilk kesin ölçümleri 1880-1882 yıllarında Sir Flinders Petrie tarafından yapılmış olup ölçümleri “Gize piramitleri ve Tapınakları” adlı kitabında yayımlamıştır.

Piramidin tabanının dört kenarının birbirlerine eşit olduğu görülmektedir. Taban yatay ve hemen hemen düzdür. Kare tabanın kenarları manyetik kuzey yerine gerçek kuzey esas alınıp, tam olarak dört ana yöne oturtularak hizalanmıştır .

Keops Piramidi bir ana kayanın üzerine inşa edilmiş olup yapı 2.3 milyon kireçtaşı (kalker) taş bloktan meydana getirilmiştir. Bu taş blokların bir çoğu çevredeki bir taş ocağından getirilmiş ve kaplamada kullanılan Tura kireçtaşı muhtemelen Nil nehrinden taşınmıştır. Keops’un inşasında kullanılmış olan 3 milyon kayanın her birinin kütlesi 2,5 ton ağırlığındadır.

Keops Piramidinin inşa teknikleri hakkında bir takım varsayımlar ortaya atılmıştır.[ Davidovits taş blokların uzaktaki bir taş ocağından taşındıklarını, yapım mahallinde üretilmiş, bir tür katılaştırılmış kireçtaşı blokları olduklarını belirtmiştir. Ancak bu görüş fazla kabul görmemiştir. Büyük çok bilim adamı ise bu taşların bir taş ocağından elde edilmiş olduğu, taşınmış ve yapıda kaldırma veya yuvarlama yoluyla kullanılmış olduklarını belirtmektedir.Taş blokların nasıl yerleştirildiği tam manasıyla anlaşılmış değildir. Bir iddiaya göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konmuştur. Rampa çamur kaplanıp sulandırıldıktan sonra taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu.

Keops Piradinin en önemli kısımlarından biri olan Kraliçe Odası kuzey ve güney yüzeylerin ortasında bulunmaktadır. Kraliçe Odası’nın kuzey ve güney duvarlarında havalandırma kanalları olan iki kanal bulunmaktadır. Kral Odası’ndaki kanallardan farklı bir şekilde yapılmış olan bu kanallar yukarı kıvrılmadan önce bir miktar yatay giderler.

Piramitteki diğer önemli bir bölüm kral odasıdır. Orijinal Kral Odası kare biçimlidir. Kral Odası Mısır geometrisinin bir şaheseri olarak kabul edilmektedir. Kral Odası üzerinde havalandırma kanalı adı verilen bir kanal girişi bulunmaktadır. Havalandırma kanalı girişine günümüzde havalandırmayı sağlamak üzere bir vantilatör y konulmuştur. Kral Odası tamamen granitten yontulmuştur. Taş blokları öyle ustaca, kesilmiş ki aralarına ince bir kâğıt bile sokmak mümkün değildir.
Keops Piramidinin güneyinde Kraliçe Piramitleri adıyla anılan ikinci derecede öneme sahip diğer piramitler bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın